Linked IN Facebook Twiter
Zavolejte nám: 242 447 688

Kdo jsme

Performia je mezinárodní organizace, kompletně zaměřená na podporu Vašeho úspěchu v přijímání personálu a hodnocení zaměstnanců. Cílem je, abyste měli lepší kontrolu nad všemi částmi přijímacího procesu a poskytnutí systému pro rychlejší a přesnější hodnocení Vašeho personálu.

Účel společnosti

Účelem Performia je pomáhat a podporovat společnosti s hodnotnými produkty či službami v oblasti budování týmů. To uskutečňujeme prostřednictvím sdílení uceleného know-how a efektivních on-line nástrojů, které činí hodnocení a výběr zaměstnanců úspěšnějším, a naši klienti tak mohou naplnit své vlastní cíle, růst a prosperovat.

Zakladatel Performia Mårten Runow, odborník na oblast personalistiky a výběru lidí představuje, čím se společnost Performia zabývá, jaký je její cíl, jakými kroky vám Performia pomůže zefektivnit vaší práci a jak můžete vytvořit výkonný tým plný loajálních lidí.


Testování pro výběr zaměstnanců

Pomocí silnějších a díky používání internetu ještě jednodušších nástrojů Performia poskytuje řešení toho, jak začít s přijímáním zaměstnanců pro jakoukoli firmu - malou nebo velkou. Díky více než dvacetiletým zkušenostem s náborovým testováním je Vám umožněn přístup ke kompetencím a velmi vysokým technickým zručnostem.

Můžeme Vám pomoct s testováním uchazečů a pohovory stejně jako i s referencemi. Odpovědi dostanete rychle, takže neztrácíte vysoce kvalifikované kandidáty kvůli pomalosti výběrového procesu.

Jak hodnotí systém a testy Performia Melánie Marečková (Bulová), personalistka společnosti Business Success si můžete poslechnout v krátkém videu níže.

Testování pro interní potřeby

Velmi cennou službou je testování vašich současných zaměstnanců. Výhodou je, že se naučíte více o lidech, které řídíte a že každý zaměstnanec dostane velmi jasný obrázek o jeho silných i slabých stránkách a také doporučení na co se zaměřit, aby dosáhli vyšší efektivnost.

Licence ke službám Performia

Performia nabízí různé typy licencí k tomu, aby Vám pomohla získat úplnou kontrolu nad procesem přijímání nových lidí. Prostřednictvím toho, že se naučíte využívat systém PERFORMIA a jeho aplikace na internetu můžete sloučit vysoký technický standard s efektivními náklady.
Existují zároveň limitované i nelimitované licence - pro více informací se obraťte na zástupce PERFORMIA.
Pro Více informací na této stránce klikněte na "SLUŽBY".

Co byste měli vědět dříve, než se pustíte do výběru nových zaměstnanců

Při výběru lidí není prostor pro pochybnosti a výhrady. Znalost všeho, co potřebujete vědět, dříve než začnete dělat rozhodnutí o přijetí, je nutnost. Nezískání správné osoby a, co je ještě horší, přijetí nesprávné osoby spolu s tím, že to nezjistí dříve dokud nenastane velká škoda je důvodem bezesných nocí mnohých manažerů.
Vy anebo Vaši zaměstnanci můžete být vytrénováni na experty vyhodnocování testů a takto převzít péči o celý proces přijímání s větší jistotou. Neustále budete mít pťístup k vyhodnocovatelům testů z PERFORMIA a jejich zkušenostem pro případ, kdybyste je potřebovali.

Metody a technologie

Naše metody a technologie hodnocení osobnosti jsou založeny na práci a díle L. Ron Hubbarda, který vykonal rozsáhlý výzkum podstaty lidské mysli a duchovní oblasti, jako i toho, jak se tyto faktory vztahují na skupinu nebo organizaci. Výsledky výzkumu pana Hubbarda nabízí mnoho užitečných nástrojů vůdcům a manažerům, a přitom technologii, pomocí které můžeme správně předvídat lidské chování a porozumět mu. Něco, co je užitečné nejen pro přijímání nových zaměstnanců, ale také v řízení a dalším rozvoji zaměstnanců.