Linked IN Facebook Twiter
Zavolejte nám: 242 447 688

Jak dovést zaměstnance k očekávaným pracovním výsledkům?

Téma: Efektivita práce,Lidské zdroje,Produkce zaměstnanců,Produktivita,Vedení lidí
Autor: Renata Drahošová

Přijali jste někdy do svého týmu člověka, který je osobnostně schopný, dokáže vycházet s lidmi, umí komunikovat o tom, co se děje? A stalo se Vám, že tento člověk pomáhá, ale ne vždy plní ve své práci to, co jste si na začátku stanovili? Nedodává produkty nebo podprodukty a i přesto, že jste správně ověřili jeho výkonnostní potenciál a reference, stále nedochází k naplnění očekávaného produktu?

Je dost možné, že si daný člověk uvědomuje, za co ho platíte. Nemusí si však být vědom toho, co nerealizování jeho produktů a podproduktů firmu stojí (váš čas, čas kolegů, zbytečné chyby atd.). Proto je třeba, aby to viděl. I prakticky.

Pracovní výsledky zaměstnanců

Tady jsou naše tipy, jak tuto situaci zvládnout:

  • Nejdříve si na svého podřízeného vyhraďte čas, neplánujte v té době nic jiného. Buďte s časem přesní. Tím ukážete druhému, že to myslíte opravdu vážně.

  • Připravte si seznam věcí, které na něm oceňujete. Nepište to mechanicky, ale skutečně se podívejte, v čem osobu obdivujete. Na úvod doporučuji pochválit osobu za její historicky hezkou produkci a uvést, že o takovémto úspěchu bude řeč i dnes.

  • Zeptejte se ho, za co myslí, že ho platíte.

  • Když si toto ujasníte, podívejte se společně na jednotlivé produkty a podprodukty a ukažte, jaká je vaše představa toho, jak by to ideálně mělo vypadat. Porovnejte to s realitou. Zde oba najdete odchylky.

  • Ukažte mu, kolik zbytečného času stojí kolegy, když tyto odchylky nastávají. Pokud to jde, můžete to i vyčíslit v korunách.

  • Podívejte se na to, co potřebuje k tomu, aby mohl tyto věci dát do pořádku. Pomozte mu najít řešení.

  • A na závěr se zeptejte: „Do kdy jsi schopný tyto věci dát do pořádku?“ Stanovte si pevný termín dokončení.

  • Ukažte mu svou důvěru v jeho schopnosti a to, že na něj spoléháte. Dnešní den a Vaši poradu berte jako ukončenou.

Průběžně se můžete za člověkem zastavit a zeptat se ho, jak se mu daří. Stále mějte na mysli jeho dobré vlastnosti, to, co na něm oceňujete. Váš přístup bude hnacím pohonem k plně dokončené práci.

Vyzkoušejte to v praxi a uvidíte, jak se zvýší produkce a tak i spokojenost všech Vašich lidí.

 

Neznáte ještě přesně osobnostní potenciál Vašeho podřízeného?
Pak určitě začněte U-testem osobnosti, abyste věděli, jak s Vaším člověkem pracovat a jak k němu přistupovat!