Jak vytvořit a udržet skvělý tým - Kopie

Jste si vědomi, že jen s kvalitními lidmi může Vaše firma růst a prosperovat a chcete vědět, jak jich mít ve firmě co nejvíce? Pak si rovnou rezervujte místo na této odborné přednášce.

Co se na přednášce dozvíte?

Přednášku již v Čechách a na Moravě absolvovalo více než 4 000 manažerů a personalistů, aby se naučili s jistotou rozlišovat mezi produktivními a destruktivními a zvýšily tak svou úspěšnost ve výběru personálu.