Analýza potenciálu obchodníka

Míváte tušení, že vaši obchodníci v sobě mají ještě skrytý potenciál a že by dokázali víc?
Hodilo by se vám něco, co by vám vaše tušení potvrdilo? Zkuste online dotazník.


Obchodník v saku, který čte noviny

Co je to analýza potenciálu obchodníka?

Analýza prodejce není psychologickým osobnostním testem. Je založena na pozorování profesionálních TOP prodejců, kteří dokázali být vysoce efektivní a úspěšní jak v prodeji, tak i ve svém životě.

Analýza umožňuje zhodnocení potřeb zdokonalování a rozvoje, kterém vám mohou pomoci k dosažení nebo posilnění vašich zručností a schopností. Speciálně těch, které hlavně rozeznáváme u TOP prodejců.


K čemu je analýza potenciálu obchodníka dobrá?
 

Poznání toho, co je potřebné zdokonalit, je základním krokem k úspěchu. Toto zhodnocení pomůže vašemu obchodníkovi v rozvoji, lepšímu zvládnutí obchodnických dovedností a dodá mu sebedůvěru, tolik potřebnou k dosažení ještě lepších výsledků.
 

Pro koho je analýza určena?
 

Doporučujeme používat pro obchodníky, kteří už nejméně 3 měsíce ve vaší firmě fungují.


Analýza obsahuje 120 otázek a může ji vyplnit jak obchodník, tak jeho vedoucí.

Analýza se používá následovně. Požádáte vaše prodejce o zodpovězení 120 otázek z dotazníku Analýza prodejce. Po vyplnění dostanete profil každého obchodníka a jeho silných a slabých stránek. Dá se použít také verze pro vedoucího obchodu. Vedoucí vyplňuje analýzu na každého ze svých obchodníků. Tak dostanete ještě přesnější obraz toho, co je potřeba pro zvýšení efektivity a spokojenost obou stran.

Cena se odvíjí od počtu obchodníků, které chcete prověřit.

...................

(Vyhrazujeme si právo odmítnout službu z důvodu plných kapacit našich konzultantů.)

Mám zájem o analýzu potenciálu obchodníka

Po odeslání formuláře se s vámi spojíme a zodpovíme vám všechny vaše případné otázky.

Těšíme se na komunikaci s vámi.