Analýza potenciálu obchodníka

Míváte tušení, že Vaši obchodníci v sobě mají ještě skrytý potenciál a že by dokázali víc?
Hodilo by se Vám něco, co by Vám Vaše tušení potvrdilo? Zkuste online dotazník.


Co je to analýza potenciálu obchodníka?

Analýza prodejce není psychologickým osobnostním testem. Je založena na pozorování profesionálních TOP prodejců, kteří dokázali být vysoce efektivní a úspěšní jak v prodeji, tak i ve svém životě.

Analýza umožňuje zhodnocení potřeb zdokonalování a rozvoje, kterém Vám mohou pomoci k dosažení nebo posilnění Vašich zručností a schopností. Speciálně těch, které hlavně rozeznáváme u TOP prodejců.


K čemu je analýza potenciálu obchodníka dobrá?
 

Poznání toho, co je potřebné zdokonalit, je základním krokem k úspěchu. Toto zhodnocení pomůže Vašemu obchodníkovi v rozvoji, lepšímu zládnutí obchodnických dovedností a dodá mu sebedůvěru, tolik potřebnou k dosažení ještě lepších výsledků.
 

Pro koho je analýza určena?
 

Doporučujeme používat pro obchodníky, kteří už nejméně 3 měsíce ve Vaší firmě fungují.


Analýza obsahuje 120 otázek a může ji vyplnit jak obchodník, tak jeho vedoucí.

Analýza se používá následovně. Požádáte Vaše prodejce o zodpovězení 120 otázek z dotazníku Analýza prodejce. Po vyplnění dostanete profil každého obchodníka a jeho silných a slabých stránek. Dá se použít také verze pro vedoucího obchodu. Vedoucí vyplňuje analýzu na každého ze svých obchodníků. Tak dostanete ještě přesnější obraz toho, co je potřeba pro zvýšení efektivity a spokojenost obou stran.

Cena se odvíjí od počtu obchodníků, které chcete prověřit.

...................

(Vyhrazujeme si právo odmítnout službu z důvodu plných kapacit našich konzultantů.)

Mám zájem o analýzu potenciálu obchodníka

Po odeslání formuláře se s Vámi spojíme a zodpovíme Vám všechny Vaše případné otázky.

Těšíme se na komunikaci s Vámi.