Souhlas se zpracováním osobních údajů
E-BOOK

Tímto udělujete souhlas společnosti společnosti PERFORMIA, spol. s r.o. se sídlem Türkova 2332/1, 149 00, IČO 271 59 990, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 100858 (dále jen „poskytovatel“).

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT

a. jméno
b. příjmení
c. e-mailovou adresu
d. systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou)

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Jméno, příjemní a e-mailová adresa bude zpracována za účelem zaslání e-booku. 
  • Systémová data budou zpracována za účelem vytvoření statistik pro potřeby Správce.
  • Poskytovatel při zpracování výše uvedených osobních údajů užívá profilování, a to za účelem zkvalitnění Služeb a vytvoření individuálně sestaveného obsahu obchodních sdělení, přičemž tak činí na základě svého oprávněného zájmu, tedy z důvodu dle ust. čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

JAK DLOUHO BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Osobní údaje budou zpracovány po dobu 14 dnů od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.

KDO PRO NÁS OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • a. Společnost RAYNET s.r.o., se sídlem Francouzská 6167/5, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 26843820,
    společnost Quanda International se sídlem Poděbradská 206/57, IČ: 02285665,
  • seznam dalších subjektů, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, předloží Správce na žádost Subjektu údajů.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
Tyto informace Vám velmi rádi a rychle sdělíme. Napište nám svůj požadavek na e-mail marketing@performia.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 731 492 016.

Právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: marketing@performia.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 731 492 016.

Právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: marketing@performia.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 731 492 016.

Právo na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: marketing@performia.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 731 492 016.

Právo v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce (dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení) máte právo vznést námitku proti zpracování.
V tomto případě nás kontaktujte na na e-mailu: marketing@performia.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 731 492 016.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.


Stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/