Předsudků je na českém pracovním trhu ještě velmi mnoho

Čísla z nejrůznějších průzkumů bohužel ukazují, že předsudky u nás stále přetrvávají. Na druhou stranu stále častěji pozorujeme, že se v tom firmy pomalu zlepšují. Ti, kdo už dnes předsudky nemají nebo je postupně bourají, mají a budou mít velký náskok. Mohou totiž pro sebe získat výjimečné a loajální zaměstnance, které jinde kvůli některému z předsudků nechtěli. Podívejte se na jednotlivá čísla a zamyslete se u každého nad tím, jak jej ovlivňujete zrovna vy.

Tento článek vyšel ve 33. čísle časopisu DOBRODRUŽSTVÍ PERSONALISTIKY.


V matkách tkví stále velký potenciál

Výzkum Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu z ledna 2023 dokládá, že, co se využití ženského pracovního potenciálu týká, má Česko ještě velké mezery. Podle tohoto výzkumu, postaveného na datech z roku 2021, nejvíce ztrácíme pro pracovní trh ženy ve věku 30–34 let, tedy v letech, kdy je obvyklé, že se starají o malé děti. Významnou roli v tomto ohledu může hrát i velmi nízký poměr částečných úvazků v ČR. Zatímco průměrný podíl částečných úvazků v zemích Evropské unie je 18,9 %, v ČR můžeme mluvit pouze o 5,6 %.

„Z průzkumů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyplývá, že pokud se nám podaří zapojit ženy o 3 % více, než je tomu teď, bude jim umožněno odpracovat o dvě hodiny denně více a navýší se pozice s rozhodujícími funkcemi pro ženy, tak v roce 2030 bude HDP o 20 milionů eur vyšší, než je teď,“ komentuje téma Andrea Bohačíková, ředitelka vzdělávací platformy M.arter.

Zdroj: Ruce a mozky českých žen stále nevyužity, Jakub Grossmann, Daniel Münich

Různorodost lidí v týmech pozitivně ovlivňuje byznys

Lidé ve firmě nejsou stejní, nejsou jednoho pohlaví, stejného stáří, stejného náboženství, nenarodili se ve stejné zemi a nemají ani stejné znalosti, schopnosti a zkušenosti. Pokud i navzdory všem těmto odlišnostem pracují ve stejné firmě, můžeme mluvit o různosti pracovní síly nebo prostě o diverzitě na pracovišti. Platforma Byznys pro společnost již v roce 2018 uvedla, že 83 % evropských firem říká, že diverzita má na jejich byznys pozitivní vliv.

„Jedině firma, která vidí v rozmanitosti hodnotu, bude umět dobře využívat potenciál svých lidí pro hledání nových služeb a výrobků nebo pro porozumění různým skupinám zákazníků,“ doplnila téma diverzity Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznysu pro společnost, národního koordinátora Charty diverzity.

Zdroj čísel: byznysprospolecnost.cz, zdroj definice: www.profairplay.cz

Do mladého, flexibilního kolektivu přijmeme… Starší generace na odpis?

Skupina práceschopných osob ve věkovém rozmezí 50 až 60 let vlivem stárnutí populace stále narůstá. Pokud však místo ztratí, mají také potíže udržet se na trhu práce, protože se kvůli vyššímu věku setkávají s předsudky zaměstnavatelů. V zaměstnávání této věkové skupiny tedy tkví stále větší potenciál a pro ty, kdo předsudky v této oblasti nemají, je to dnes i do budoucna velká výhoda.

„Některé firmy dělají chybu, když starší pracovníky vylučují z nových projektů nebo ze školení o nových digitálních nástrojích, softwaru či procesech. Podniky si stále nejsou vědomy svého potenciálu lidských zdrojů, který mezi staršími lidmi mají. Odborníci to považují za krajně kontraproduktivní, protože starší pracovníci mohou stále poskytovat, a také poskytují, cenné poznatky a zkušenosti,“ komentuje generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Eva Svobodová situaci na pracovním trhu.

Zdroj: AMSP ČR, klíčové výstupy mezinárodního projektu AGEADAPT

„Některé firmy dělají chybu, když starší pracovníky vylučují z nových projektů nebo ze školení o nových digitálních nástrojích, softwaru či procesech“
Eva Svobodová

„Digitální generace“ není zas tak moc digitální

Na pracovní trh nám postupně přichází generace Z, tedy generace dětí narozených mezi lety 2000 a 2010. Mezi mnohá označení, která si tato generace vysloužila, patří i „digitální generace“. Toto označení dokonce ze 44 % tito lidé sami preferují. Přesto však z průzkumu vyplývá, že ze 75 % preferuje tato generace osobní kontakt se členy týmu, obzvláště při předávání zpětné vazby na svou práci ze strany nadřízených. Jen 17 % by pak zpětnou vazbu obdrželo raději „digitálním způsobem“.

Zdroj: workforceinstitute.org

Work-life balance lidi zase tolik nepálí

Ačkoli se v poslední době zdá téma work-life balance jako něco, o čem mluví každý, kdo pracuje nebo hledá novou práci, průzkum od Welcome to the Jungle z jara roku 2023 ukázal, že 83 % českých zaměstnanců vnímá rovnováhu mezi svým osobním a pracovním životem jako dostatečnou. Samozřejmě pořád je co zlepšovat a lidé si více než dříve hlídají své pohodlí a v práci se jim líbí možnost flexibility, nicméně možná to nebude až tak „horké“.

„Ještě než jste narazili na první článek o work-life balance, nenapadlo vás řešit, jak moc času trávíte prací, nebo jste si řekli, že to máte tak, jak to chcete? To je naprosto v pořádku. Práce je jednoduše součástí života a stejně tak i další věci, které vám osobně dávají smysl a těší vás. Cítíte naopak, že ve vztahu práce–život je něco nevyrovnaného? Pak je dost možné, že vám chybí cíle, motivace nebo správné výsledky,“ komentuje Lucie Spáčilová, výkonná ředitelka společnosti Performia.

Zdroj: Průzkum pracovního tempa v Česku 2023 – Welcome to the Jungle

Je možné si koupit loajalitu za benefity?

Podle průzkumu společnosti Randstad byly v roce 2022 až tři pětiny Čechů otevřeny změně práce. Po pandemii opadl strach z nejistého místa a firmy se i dnes stále více předhánějí v nejrůznějších benefitech, kterými by své zaměstnance ve firmě udržely. Nejvíce se skloňuje flexibilita, více dovolené, vzdělávání na pracovišti i mimo něj, kariérní postup, uznání a ocenění zaměstnanců.

„Potíž je v tom, že zvyšování počtu benefitů loajalitě zaměstnanců příliš nepomůže, tedy minimálně ne u těch nejšikovnějších. Ti jsou totiž velmi často motivovaní tím, co firma vytváří, komu tím pomáhá a jaký smysl celé jejich snažení má. Proto bych doporučila zaměřit se zejména na časté komunikování s lidmi o účelu firmy, tedy o tom, proč existuje a komu tím prospívá. Lidé, kteří na toto slyší, vydrží i těžší časy. Ti, kdo slyší pouze na benefity, v těžkých chvílích odejdou za lepším,“ komentuje situaci Lucie Spáčilová, výkonná ředitelka společnosti Performia.

Zdroj: www.randstad.cz

Zpracovaly: Barbora Berková,Barbora Hartmannová
Foto: Shutterstock.com, freepick.com , canva.com

Chcete vědět, jak vybrat kvalitní uchazeče a vyhnout se předsudkům?  
 

Přijďte na klíčový seminář "Jak vytvořit a udržet skvělý tým".


O autorovi článku

Barbora Hartmannová

Bára je kreativec v pravém slova smyslu a s nadšením se vrhá do nových nápadů. Zároveň má skvělý "marketingový čuch" na to, co nejvíce funguje, a schopnost to držet a nepustit. Jako někdo, kdo nese PR firmy, je absolutně na svém místě, protože Báru není možné nemít rád. Připravuje třeba časopis Dobrodružství personalistiky nebo články pro média a pravidelně vás seznamuje s tím, co je u nás nového.

KATEŘINA KREJČÍ: Tým nemůže fungovat, pokud nechceme rozumět lidem


Obor stavebnictví nevystudovala, a i přesto nastoupila do společnosti SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., kterou dnes vede jako jednatelka. Našla způsoby, jak se o oboru i lidech, které vede, dozvědět víc, a pochopila, že i její vedoucí musí lidem rozumět. Je spolurealizátorkou několika projektů, které podporují zručnost dětí a jejich kladný vztah k technickým oborům. Kateřina Krejčí rozhodně má o vedení firmy i lidí v ní co říct.

celý článek

Z PRAXE: Proč porozumění lidem zlepšuje manažerské schopnosti


Zapomeňte na ohraná klišé. Rozumět lidem není jen o vytváření společenských vztahů. Je to o odhalení potenciálu každého jednotlivce ve vašem týmu, je to společná cesta k cíli a je to také klíč k efektivnímu vedení lidí. Mohl by dirigent vést stohlavý orchestr, kdyby neznal dovednosti každého hudebníka? Pravděpodobně ano, ale poslouchat by se to nedalo. Stejně tak je tomu i v případě středního managementu. Zeptali jsme se několika zástupců českých firem, kteří vzdělávají své manažery právě v této oblasti, na to, co jim to přináší. Jste zvědaví?

celý článek

Jak ztratit kandidáta v deseti krocích


Boj o skvělé zaměstnance neutichl a firmy se předhání v tom, co jim nabídnout, aby je získali pro sebe. Možná i kvůli tomuto přístupu se některé organizace svým přístupem k výběrovému řízení nevědomky samy ochuzují o zajímavé uchazeče. Co dělají, že ztrácí u své cílové skupiny plusové body? Tady je deset chyb, které ve výběrových řízeních nejčastěji pozorujeme.

celý článek

5 nejčastějších chyb, které děláme v interní komunikaci


Interní komunikace je téma, o kterém se často mluví a píše, a přesto je stále žádané. Jako by mu firmy stále dostatečně nerozuměly. Základní otázkou není, jak interní komunikaci správně nastavit, ale proč se jí vůbec zabývat.

celý článek