ZDENĚK VORÁČEK: Základem pro dobrou motivaci je dobrá komunikace

Zdeněk Voráček, jednatel společnosti Bonett Bohemia, a.s., je pro nás jedním z těch, kdo mají – možná trochu zvláštně řečeno –„zdravý pohled na věc“, díky kterému ale častokrát přitahuje ty správné lidi. Protože jsme mu s výběrem nejednou pomáhali, víme to z vlastní zkušenosti. Ačkoli působí ve velmi specifickém oboru, nedostatkem kvalitních lidí netrpí. V čem to spočívá? To se dozvíte právě v tomto rozhovoru. 

(Tento rozhovor vyšel v časopise DOBRODRUŽSTVÍ PERSONALISTIKY v červnu 2016.)

(Tento rozhovor vyšel v časopise DOBRODRUŽSTVÍ PERSONALISTIKY v červnu 2016.)


Působíte ve velmi specifickém oboru. Uměl byste pro úplného laika shrnout, co Bonett Bohemia dělá?

Vyrábíme, stavíme, dodáváme a servisujeme zákazníkům čerpací stanice na alternativní paliva – zejména LPG a CNG. Přitom zejména stlačený zemní plyn (CNG) je moderní ekologická pohonná hmota, která je stále populárnější. Zároveň budujeme a provozujeme vlastní síť CNG stanic.

Co je účelem Bonett Bohemia?

Z určitého pohledu bych za hlavní účel naší firmy považoval zavádění tohoto nového média, včetně potřebných technologií, na český trh, což zahrnuje i trvalé rozšiřování povědomí o CNG u české veřejnosti. 

Popsal byste mi nejdůležitější úspěch vaší firmy?

Největším úspěchem naší společnosti je nesporně rok 2015, kdy jsme se propracovali na 1. místo na trhu v ČR, pokud jde o množství pohonné hmoty CNG prodané prostřednictvím námi provozovaných stanic. Za námi tak zůstaly mimo jiné i velké plynárenské společnosti jako RWE, E.On, VEMEX a řada dalších. Patří nám i různá další prvenství zejména v oblasti dodávek CNG technologií, ale tohoto si ceníme asi nejvíc. 

To zní skvěle. V čem si myslíte, že jste výjimeční a jiní, než vaše konkurence?

Byli jsme v mnoha oblastech v této poměrně specializované branži první, kdo „prošlapával cestu“. Byli jsme například první, kdo mohl potenciálním partnerům – provozovatelům velkých autoparků – nabídnout jak řešení formou dodávky stanice, tak řešení formou outsourcingu, tedy vlastní investice do CNG technologie, s tím, že zákazník bude řešit pouze nákup a dodávky pohonné hmoty z naší stanice. Mnohá naše řešení později někteří konkurenti „opisovali“, ale určité konkurenční výhody si nadále udržujeme. Ale asi největší konkurenční výhodou je kvalitní a zkušený tým!

Zdeňěk Voráček

Zdeňek Voráček

Mnoho firem z technických a výrobních oborů má aktuálně problém s nedostatkem kvalitních lidí. Vnímáte také, že je méně lidí, ze kterých můžete vybírat?

Vnímám tuto situaci také, přesto však netrpíme nedostatkem uchazečů. Ale myslím, že úspěšnost při hledání lidí souvisí s dobrým jménem a postavením společnosti na trhu, a také s celkem zajímavým zaměřením našeho podnikání. 

V čem podle Vás tkví současný nedostatek lidí do technických oborů?

Myslím, že k tomuto stačí zopakovat to, o čem se všeobecně stále mluví a píše: malá podpora technicky a přírodovědně zaměřených školních a studijních oborů (málo matematiky a fyziky), mizivá podpora učňovského školství. Zároveň vysoká poptávka po technických pracovnících daná průmyslovou tradicí a výrobními kapacitami v ČR.

Na čem při výběru lidí na technické pozice lpíte, co je dle Vás důležité?

Schopnost a ochota učit se nové věci. Náš obor je velmi specifický, každý nový pracovník musí zvládnout mnoho nových dovedností a informací. A potom samozřejmě zaměření uchazeče na výkon, na kompletní a plně funkční výsledek.

Existuje něco, co se podle Vašich zkušeností při výběru zaměstnanců přeceňuje a na čem naopak tolik nelpíte?
Splnění konkrétních kvalifikačních požadavků. 

Přijal byste do firmy někoho, kdo nemá praxi a „dostatečné“ vzdělání pro danou pozici, ale ohromně chce u Vás pracovat? A proč?
S takovými zájemci se setkávám často. Zkoumáme potenciál v oblastech, o kterých jsme již hovořili. A samozřejmě také řadu dalších informací. Ale chybějící konkrétní praxe nebo konkrétní kvalifikační předpoklady pro nás nikdy nejsou něco, co by nějak snižovalo šance daného zájemce.

Přijal jste někdy někoho, o kom jste věděl, že to není moc dobrá volba, jen proto, že jste měli nedostatek lidí?
Ano, někdy jsou nutná i víceméně „nouzová“ řešení, když ideální řešení zrovna není k dispozici. Produkce musí pokračovat a rozvíjet se.

Co vám to přineslo, případně odneslo?

Většinou to přineslo nějaké problémy, v některých případech pracovník po čase skončil, nebo jsme se s ním museli rozloučit z naší iniciativy. Ale těchto „nouzových řešení“ jsem nikdy nelitoval, protože vždy šlo o produktivní pracovníky a firma se mezitím mohla posouvat dále. V závislosti na problémech, které daná spolupráce může přinášet, je třeba přistupovat k danému člověku individuálně a v případě potřeby odhadnout okamžik, kdy se s ním rozloučit, pokud by se stával brzdou. 


Vliv na úspěšnost personální práce mají i aktivity v oblasti PR, myšleno v nejširším pojetí. Nemusí jít jen o celostátní deníky nebo televizi, PR aktivity mohou mít spoustu podob.

Pracujete nějak interně se svými lidmi na technických pozicích? Máte nějaký způsob, jak je motivovat, aby vám neodcházeli?

Myslím, že to, co naši technici velmi oceňují, je zejména potřebná odborná podpora a na druhé straně pochvala za dobře odvedenou práci. Dobře se nám osvědčuje pravidelné školení a na druhé straně tlak na kvalitu. Vysokou náročnost lidé dobře přijímají, pokud mají odbornou podporu. Všechno jsou to formy komunikace, takže to lze shrnout tak, že základem pro dobrou motivaci je dobrá komunikace. Samozřejmě v této komunikaci máme i značné rezervy, na kterých budeme muset dále pracovat.

Co je dle vás to, co lidi táhne do nějaké konkrétní firmy? A může toto nějak firma ovlivnit? 

Úspěšný tým a dobré jméno zřejmě přirozeně přitahuje další zájemce. Je třeba pracovat na úspěchu i na dobrém jménu, a zároveň usilovat o to, aby se o firmě vědělo. Takže vliv na úspěšnost personální práce mají i aktivity v oblasti PR, myšleno v nejširším pojetí. Nemusí jít jen o celostátní deníky nebo televizi, PR aktivity mohou mít spoustu podob.

A co je to, co táhne lidi k Vám?

Myslím, že platí to, co jsem již uvedl. Ale ještě bych k tomu přidal: každý technicky zaměřený člověk je trochu „hračička“. A u nás si technici opravdu „vyhrají“.

Máte nějaký způsob zaškolování nováčků a kvalifikace současných zaměstnanců?

Zaškolování funguje na klasických principech (především práce ve dvojici s technikem, který danou dovednost dokonale ovládá, pravidelná školení, testování znalostí atd.). Nicméně v této oblasti je před námi ještě mnoho úkolů a možností pro další zdokonalování, zejména v souvislosti s rozvojem celého produkčního systému společnosti.

Zdeňek Voráček

PROFIL: Zdeněk Voráček

Zdeněk Voráček vystudoval ČVUT v Praze. Společnost Bonett Bohemia, a.s., která u nás působí již od roku 1998, je tak trochu jeho dítě, protože je „spoluautorem“ a spoluzakladatelem původního projektu. „Nejhezčí na naší práci je, že výsledky jsou jasným přínosem pro všechny účastníky (tým, který na našich projektech pracuje, všechny zákazníky včetně široké veřejnosti) a zároveň podporujeme obecně ochranu a zlepšování životního prostředí,“ popisuje svou práci.

Zdroj fotografií: archiv Z. Voráčka
Více o společnosti Bonett Bohemia, a.s. na www.bonett.cz

Chcete se dozvědět víc o tom, jak najímat nové lidi do svého týmu?
 

Přijďte k nám do Performie na náši přednášku Jak efektivně vybírat zaměstnance
a nekoupit zajíce v pytli a buďte si jistější při pohovorech.


O autorovi článku

Barbora Hartmannová

Bára je kreativec v pravém slova smyslu a s nadšením se vrhá do nových nápadů. Zároveň má skvělý "marketingový čuch" na to, co nejvíce funguje, a schopnost to držet a nepustit. Jako někdo, kdo nese PR firmy, je absolutně na svém místě, protože Báru není možné nemít rád. Připravuje třeba časopis Dobrodružství personalistiky nebo články pro média a pravidelně vás seznamuje s tím, co je u nás nového.

KATEŘINA KREJČÍ: Tým nemůže fungovat, pokud nechceme rozumět lidem


Obor stavebnictví nevystudovala, a i přesto nastoupila do společnosti SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., kterou dnes vede jako jednatelka. Našla způsoby, jak se o oboru i lidech, které vede, dozvědět víc, a pochopila, že i její vedoucí musí lidem rozumět. Je spolurealizátorkou několika projektů, které podporují zručnost dětí a jejich kladný vztah k technickým oborům. Kateřina Krejčí rozhodně má o vedení firmy i lidí v ní co říct.

celý článek

Z PRAXE: Proč porozumění lidem zlepšuje manažerské schopnosti


Zapomeňte na ohraná klišé. Rozumět lidem není jen o vytváření společenských vztahů. Je to o odhalení potenciálu každého jednotlivce ve vašem týmu, je to společná cesta k cíli a je to také klíč k efektivnímu vedení lidí. Mohl by dirigent vést stohlavý orchestr, kdyby neznal dovednosti každého hudebníka? Pravděpodobně ano, ale poslouchat by se to nedalo. Stejně tak je tomu i v případě středního managementu. Zeptali jsme se několika zástupců českých firem, kteří vzdělávají své manažery právě v této oblasti, na to, co jim to přináší. Jste zvědaví?

celý článek

Jak ztratit kandidáta v deseti krocích


Boj o skvělé zaměstnance neutichl a firmy se předhání v tom, co jim nabídnout, aby je získali pro sebe. Možná i kvůli tomuto přístupu se některé organizace svým přístupem k výběrovému řízení nevědomky samy ochuzují o zajímavé uchazeče. Co dělají, že ztrácí u své cílové skupiny plusové body? Tady je deset chyb, které ve výběrových řízeních nejčastěji pozorujeme.

celý článek

5 nejčastějších chyb, které děláme v interní komunikaci


Interní komunikace je téma, o kterém se často mluví a píše, a přesto je stále žádané. Jako by mu firmy stále dostatečně nerozuměly. Základní otázkou není, jak interní komunikaci správně nastavit, ale proč se jí vůbec zabývat.

celý článek