Smluvní podmínky pro účast na vzdělávacích akcích

1. Pořadatel

1.1. Pořadatel, společnost PERFORMIA, spol. s r.o., se sídlem Türkova 2332/1, Praha 4 149 00, IČ: 27159990, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 100858 (dále jen „Pořadatel“) pořádá odborné přednášky, semináře, workshopy, online kurzy a webináře, konference a další vzdělávací akce (dále jen „Akce“).
1.2. Smluvní vztah mezi Pořadatelem a Účastníkem Akce se řídí těmito smluvními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2. Rezervace a cena účasti na Akci

2.1. Rezervaci je možné učinit prostřednictvím webových stránek Pořadatele www.performia.cz, zpravidla pomocí online formuláře.
2.2. Smluvní vztah mezi Pořadatelem a Účastníkem vzniká potvrzením rezervace na akci ze strany Pořadatele. Potvrzení účasti probíhá zpravidla zasláním e-mailu s potvrzením rezervace.
2.3. V případě, že se jedná o placenou Akci, je nutno uhradit poplatek nejpozději 1 den před datem konání Akce.  Poplatek se má za uhrazený okamžikem připsání platby na účet Pořadatele. Po úhradě poplatku bude účastníkovi zaslán daňový doklad na mail uvedený v rezervaci.
2.4 Výše poplatku (cena účasti) je vždy uvedena na webové stránce s informacemi o akci a rezervačním formulářem.
2.5. V případě uhrazení poplatku a následného storna se účastníkovi vrací část uhrazeného poplatku dle pravidel níže:

a) v případě storna více než 10 pracovních dní před termínem Akce se vrací 100% poplatku
b) v případě storna alespoň 5 pracovních dní před termínem konání Akce se vrací 50% poplatku
c) v případě storna méně než 5 pracovních dní před datem konání Akce se uhrazený poplatek nevrací.

2.6. V případě zrušení Akce je Účastník informován alespoň 5 dní předem, a to na elektronický kontakt uvedený v rezervaci. V takovém případě je poplatek za Akci vrácen účastníkovi v plné výši, případně nabídnut jiný termín konání akce

2.7.V případě, že lze akci na našich webových stránkách zaplatit skrze platební bránu ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana), můžete platit těmito metodami:

Kartou: https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
Bankovním převodem: https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

Jak platba probíhá, naleznete v odkazech výše.

Kontaktní údaje pro případné reklamace nebo dotazy k platbám skrze platební bránu:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

3. Práva a povinnosti účastníků

3.1. Účastníci jsou povinni nenarušovat průběh Akce. Účastník bere na vědomí, že pokud se na Akci dostaví pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, bude organizátorem akce okamžitě vyloučen z Akce bez práva na finanční náhradu.

3.2. Žádáme všechny účastníky, aby se na akci, která je dodávaná prezenční formou (tj. naživo) dostavili alespoň 15 minut před plánovaným časem zahájení akce.

4. Reklamace

4.1 Reklamace je možná na základě písemné žádosti s přesným popisem situace ze strany klienta a po prozkoumání všech faktických informací a podkladů zástupcem společnosti PERFORMIA, spol. s r.o..

5. Ochrana autorských práv

5.1. Kopírování, rozšiřování a půjčování jakýchkoli materiálů, které obdrží účastník akce, je zakázáno. Toto je možné pouze s písemným souhlasem Pořadatele. Stejně tak není dovoleno vytváření kompilátů materiálů z akce za účelem jejího dalšího šíření.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Informace o zpracování a nakládání s osobními údaji Pořadatelem, a to především osobních údajů účastníků, jsou v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, které je dostupné na webových stránkách služby. V rámci procesu registrace účastník potvrdil, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů.