Anna Matúsová: Strategické myšlení se tu firmy stále ještě učí

Tentokrát tu máme pohled zvenčí ne přílis vzdáleného, který ale pro nás může být o to inspirativnější. Jak vidí téma personální strategie výkonná ředitelka slovenské Performie Anna Matúsová? To se dočtete právě na těchto stranách.


Situace na slovenském trhu práce je, asi ne moc překvapivě, velmi podobná té české. V posledních letech zaznamenali poměrně velkou změnu, která má více dlouhodobých příčin, ale na první pohled je zřejmé, že ekonomika neustále roste.

”V roce 2017 jsme dosáhli historicky nejnižší nezaměstnanosti, cože se nejvýrazněji projevuje v hlavním městě a jeho širším okolí, kde je koncentrováno mnoho mezinárodních společností a slovenských podnikatelských subjektů,” popisuje Anna Matúsová.

Slovensko se příchodem dalšího zahraničního výrobce automobilů dostává na první příčky v tomto odvětví a zájem dalších investorů, kteří tam chtějí postavit fabriku, nekončí. A všichni potřebují najímat kvalitní personál. Ale kde ho vzít? Mnoho Slováků odešlo studovat nebo pracovat do Češké republiky a dalších zemí nejen Evropské unie. A co se týče technických profesí, s těmi je to podobně jako u nás – je jich v některých oborech nedostatek a poptávka stoupá. Na první pohled to tak i na Slovensku vypadá, že ”lidé nejsou”, zejména ti kvalitní.

Anna Matúsová

Anna Matúsová

Jak to mají slovenské firmy?

V českých firmách jsme zvyklí pracovat na strategiích pro prodej, marketing nebo třeba plánovat inovace, ale na strategii v oblasti personálu se často trochu zapomíná. Na Slovensku jsou na tom v tomto případě také dost podobně. Před několika lety si mohly firmy doslova vybírat v hromadě kandidátů i bez personální strategie. Jak říká Anna, když měli znalosti v oblasti výběru, stačila jen jakási taktika.

”Ty časy jsou bohužel dávno pryč. V žádném případě nechci zevšeobecňovat, ale musím uznat, že i slovenským firmám chybí strategický přístup k personální oblasti,” uvádí Anna Maúsová. ”Jsem navíc přesvědčená, že to není jen problém našich dvou zemí. Strategické plánování je jedním z nejdůležitějších nástrojů řízení firmy a někteří naši klienti už pochopili, co celková strategie firmy znamená, a začínají intenzivněji pracovat i na té personální. Mnozí slovenští podnikatelé však v tomto směru mají velké rezervy,” dodává Anna.

Tyto rezervy v personálním plánování jsou podle Anny v tom, že se většina firem zaměřuje zejména na mechaniky výběru a taktitu, jak zvládat lidi, když nastoupí do firmy. Čím oslovit dobré lidi na trhu práce a jak, to už častokrát neřeší.

”Ve většině případů to funguje tak, že personalista (když ve firmě vůbec existuje) dostane úkol sehnat a přijmout nového zaměstnance. Mechanicky tak jde na největší slovenský pracovní portál, zadá inzerát a čeká. A to je běžně vše, co udělá. Jiný zaměstnanec, který má na starosti třeba PR, se také snaží nějak zviditelnit firmu. A tyto aktivity častokrát nejsou zkoordinované a zastřešené tím pomyslním deštníkem zvaným strategie, která  má vše sladit a především udat směr pro všechny aktivity v dané oblasti,” vysvětluje, jak to ve slovenských firmách nezřídka chodí, Anna.

5 zásadních otázek personální strategie

Kdybychom se podle Annky měli podívat na to, co vlastně strategické plánování je, můžeme mimo jiné strategii přirovnat ke strategii armády, protože to je místo, se kterým je slovo strategie často spojeno. Tady to pak obsahuje rozumné využití zdrojů nebo menévrů pro získání převahy nad nepřítelem nebo překonání existujících překážek za účelem dosáhnutí cíle. A vztaženo na firmy pak víme, že mnozí už dnes nepochybují o tom, že velkou konkurenční výhodou každé firmy jsou především její zaměstnanci, a tak správná strategie v tomto poli je logickým krokem.

Proto jsme se Anny Matúsové zeptali, jaké jsou podle jejích více než dvaceti let zkušeností v oblasti HR hlavní body, které by měla personální strategie obsahovat. Podle Anny by personální strategii měl určovat nejvyšší management a neměli bychom si v ní zapomenout položit tyto otázky:

  1. Jak chcete jako firma vystupovat směrem ven? To obsahuje i vyšší účely firmy a společenský či sociální rozměr.
  2. Jak chcete přitáhnout ty správné lidi? V tomto směru je třeba uplatnit marketingové hledisko.
  3. Co vše jste ochotní udělat pro to, abyste se stali mnohem lepšími v najímání lidí, abyste mohli expandovat?
  4. Kde najít idiální místa (zdroje) pro hledání schopných lidí? Někdo využije škol, jiný může vytisknout letáky, každá firma to má trochu jinak, ale měla by v této oblasti tvořit.
  5. Jak vytvořit značku zaměstnavatele? V tom vám určitě pomůže zlepšování interního PR.
strategie firmy

 Největší chyby slovenských firem v oblasti HR

Protože je pořád co zlepšovat, zajímali jsme se také o to, jaké největší chyby při výběru zaměstnanců dělají slovenské firmy. Našli jsme společně tři zásadní chyby a musíme říci, že platí v podstatě obecně pro všechny firmy. Jaké to jsou?

  • Nehledají efektivně zdroje, nezamýšlejí se nad tím, kde a na jakých místech mohou zachytit potenciál, pro tu kterou pozici. Většinou využívají jen pracovní portály.
  • Nepracují na interním PR a nevyužívají jej.
  • A v neposlední řadě, pokud nejde o klienty Performia, nemají často implementovanou funkční technologii výběrů.

”Předejít těmto chybám mohou jen tak, že začnou pracovat na personální strategii,” vysvětluje Anna.

Dobrá rada nad zlato

Protože má Anna Matúsová více než 20 let zkušeností z oblasti najímání a s nejrůznějšími typy firem, zajímalo nás na závěr, co by pro tuto oblast poradila šéfovi firmy, kdyby měla říci pouze jednu věc. Tady je:

”Žijeme ve 21. století. To, co platitlo před dvaceti lety, už dnes neplatí. Dříve lidé potřebovali práci, aby vůbec přežili a mnozí vzali cokoliv. Zaměstnanci stačilo říct, co bude dělat a za co dostane výplatu. Nastupují ale nové generace a kandidáti vás hodnotí jako zaměstnavatela a mohou si vybírat a roli už nehrají vaše očekávání, ale ta jejich. Před vámi tak stojí nová VÝZVA. Ne najít je, ale naučit se je přitáhnout. Kde se vám to podaří a postupně budete budovat dobré a úspěšné firmy, bude to jako magnet, který přitáhne další. Vaši šťastní zaměstnanci vám potom postupně úplně přirozeně pomohou dostat na palubu jen ty správné. Začněte krok po kroku se svou strategií a budete o krok napřed.”

Zdroj fotografií: Thinkshock, archiv Performia Slovensko

Chcete se více dozvědět o nabírání nových lidí?
 

Přijďte i se svým personalistou na náš klíčový seminář Jak vytvořit a udržet skvělý tým a
neztrácejte dále svůj čas.


O autorovi článku

Barbora Hartmannová

Bára je kreativec v pravém slova smyslu a s nadšením se vrhá do nových nápadů. Zároveň má skvělý "marketingový čuch" na to, co nejvíce funguje, a schopnost to držet a nepustit. Jako někdo, kdo nese PR firmy, je absolutně na svém místě, protože Báru není možné nemít rád. Připravuje třeba časopis Dobrodružství personalistiky nebo články pro média a pravidelně vás seznamuje s tím, co je u nás nového.

KATEŘINA KREJČÍ: Tým nemůže fungovat, pokud nechceme rozumět lidem


Obor stavebnictví nevystudovala, a i přesto nastoupila do společnosti SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., kterou dnes vede jako jednatelka. Našla způsoby, jak se o oboru i lidech, které vede, dozvědět víc, a pochopila, že i její vedoucí musí lidem rozumět. Je spolurealizátorkou několika projektů, které podporují zručnost dětí a jejich kladný vztah k technickým oborům. Kateřina Krejčí rozhodně má o vedení firmy i lidí v ní co říct.

celý článek

Z PRAXE: Proč porozumění lidem zlepšuje manažerské schopnosti


Zapomeňte na ohraná klišé. Rozumět lidem není jen o vytváření společenských vztahů. Je to o odhalení potenciálu každého jednotlivce ve vašem týmu, je to společná cesta k cíli a je to také klíč k efektivnímu vedení lidí. Mohl by dirigent vést stohlavý orchestr, kdyby neznal dovednosti každého hudebníka? Pravděpodobně ano, ale poslouchat by se to nedalo. Stejně tak je tomu i v případě středního managementu. Zeptali jsme se několika zástupců českých firem, kteří vzdělávají své manažery právě v této oblasti, na to, co jim to přináší. Jste zvědaví?

celý článek

Jak ztratit kandidáta v deseti krocích


Boj o skvělé zaměstnance neutichl a firmy se předhání v tom, co jim nabídnout, aby je získali pro sebe. Možná i kvůli tomuto přístupu se některé organizace svým přístupem k výběrovému řízení nevědomky samy ochuzují o zajímavé uchazeče. Co dělají, že ztrácí u své cílové skupiny plusové body? Tady je deset chyb, které ve výběrových řízeních nejčastěji pozorujeme.

celý článek

5 nejčastějších chyb, které děláme v interní komunikaci


Interní komunikace je téma, o kterém se často mluví a píše, a přesto je stále žádané. Jako by mu firmy stále dostatečně nerozuměly. Základní otázkou není, jak interní komunikaci správně nastavit, ale proč se jí vůbec zabývat.

celý článek