V ČÍSLECH: Jak se české firmy starají o psychické a fyzické zdraví lidí na home officu

Doba home officová – i tak bychom mohli nazvat poslední rok našeho života. Lidé jako vedoucí pracovníci, lidé jako zaměstnanci, lidé jako majitelé firem. Stále jsme to my – lidé – zdroj veškeré produkce. Každý ze svého postu a se svým účelem jsme se museli postavit čelem ke stávající situaci práce z domova. Legislativa a bezpečnost práce je jeden rozměr, druhý je ten obyčejně lidský. Jak pečujeme o zdraví lidí na home officu a děláme toho opravdu dost? Přinášíme aktuální čísla a praktické tipy od reálných firem, které můžete ihned použít.


"V současné době jsme v pokročilé fázi co se týká home officu. Na začátku jsme řešili spíše otázky organizace práce, vedení lidí na dálku a kontroly jejich práce. Dnes se vynořují na povrch další otázky a výzvy této formy práce. Například udržení dlouhodobých vztahů v rámci týmu, vytrvalost spojená s motivací a také třeba to, jak efektivně zapojit nově přijaté pracovníky do takové formy práce. Díky tomu je mnohem zřejmější, že sociální aspekt, sounáležitost skupiny a týmový duch jsou důležité i pro ty, kteří si to o sobě nikdy nemysleli. Pochopili jsme, že tyto věci nejsou automatické a nedůležité, ale naopak, že je potřeba je neustále vytvářet a dlouhodobě není únosné je ze života vytěsnit," komentuje téma práce na dálku Lucie Spáčilová.

Komplikací využívání práce z domova bylo a stále je, že chybí legislativa, která by vyřešila některé důležité otázky. Zaměstnavatelé např. nemohou své lidi nutit pracovat na home office, ani jim to nemohou nařídit a zaměstnanec nemá na práci z domu právní nárok. A tak situaci řešíme vzájemnou dohodou, vnitřními předpisy a směrnicemi. Ani nás v Performii vzniklá situace nenechala chladnými a zabývali jsme se tím, jak nastavit ta správná pravidla na home officu z pohledu vedení lidí . S právníky z Taylor Wessing jsme rozebírali právní aspekty spojené s korona krizí a pracovně právní vztahy.

home office během pandemie

Co říká průzkum MPSV

Na zásadní změny v oblasti využívání práce z domova zareagovalo v říjnu loňského roku i Ministerstvo práce a sociálních věcí rozsáhlým průzkumem o míře využívání home office, o postojích těch, kdo s ním mají zkušenosti, a také o hlavních výhodách a limitech tohoto fenoménu. Anonymní dotazník určený zástupcům státní správy, samosprávy, soukromých firem i neziskových organizací kompletně vyplnilo téměř 6 000 respondentů.

Výsledkem byla ve více než 90 % spokojenost s fungováním práce z domova i s komunikací se zaměstnanci na dálku. Zhruba polovina vedoucích pracovníků považuje home office za benefit či prostředek slaďování pracovního a rodinného života. Čtvrtina věří, že může práci dokonce zefektivnit. Každý pátý vedoucí si s umožněním práce z domova naopak spojuje organizační komplikace.

Pro většinu řadových zaměstnanců je práce z domova lepší než práce v kanceláři z hlediska organizace času, soustředění i výkonnosti. Nejčastěji zmiňovanými mimopracovními klady jsou pak úspora času, možnost pracovat při drobné zdravotní indispozici či možnost zajistit péči o členy rodiny. Mezi nevýhodami naopak zaznívaly nedostatek sociálního kontaktu a nižší flexibilita při řešení pracovních otázek s kolegy.

Co by nás mohlo uspokojit, je to, že získané poznatky z průzkumu poslouží jako podklad pro nastavení související pracovněprávní legislativy a zároveň se stanou součástí připravované Metodiky práce z domova.

(Celý průzkum MPSV si stáhnete tady.)

unavený zaměstnanec na home office

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

MPSV je nuceno řešit i to, že v souvislosti s BOZP je třeba brát v potaz problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) mimo pracoviště zaměstnavatele, tedy při práci z domova. Zaměstnanci pracující z domova jsou ohroženi stejnými riziky, jako zaměstnanci pracující na pracovišti zaměstnavatele. Zaměstnavatel je však ve ztížené pozici, protože nemá stejné možnosti, jak ovlivnit úroveň ochrany zdraví u zaměstnance doma.

To nás ale nezbavuje zodpovědnosti za zdraví a pohodu našich lidí. Chtěli jsme vědět více a znát odpovědi na otázku, jak o své zaměstnance na home officu zaměstnavatelé skutečně pečují. Řeší vůbec zdraví svých zaměstnanců? Ve finále to, že o své zdraví nepečujeme, je drahé pro nás pro všechny. Na základě informací ČSSZ se na dávkách nemocenského pojištění vyplatilo v roce 2019 38,9 mld Kč  . A to není úplně málo.

(Zdroj: ČNB a MPSV)

Jak se staráme o zdraví svých zaměstnanců v době home officové?

V rámci našeho průzkumu, jehož respondenty byla více než stovka majitelů českých firem, manažerů a personalistů, jsme se zeptali na otázky týkající se práce z domova péče o zdraví. Výsledky jsou dost překvapivé.

95,2 % respondentů uvedlo, že lze v jejich firmě realizovat práci na dálku z domova a 93,9 % z nich tuto možnosti i využívá. Ne všichni mohou pracovat z domu. Poměr těch, kteří z domova pracují je u našich respondentů následující:

17,4 % - všichni pracují z domova
34,8 % - více než polovina zaměstnanců pracuje z domova
27,2 % - méně než polovina zaměstnanců pracuje z domova
20,7 % - jen pár z nich pracuje z domova

Graf: Jaká část zaměstnanců využívá home office?

Na otázku, zda nějakým způsobem pečují o psychickou a fyzickou pohodu zaměstnanců na home office, 75,3 % odpovědělo, že nikoliv a pouhých 24,7 % se o zdraví svých zaměstnanců nějakým způsobem stará.

Graf: Dbají firmy na fyzické a psychické zdraví lidí na home office?

Téměř 60 % respondentů odpovědělo na otázku, co přesně pro psychickou a fyzickou pohodu svých zaměstnanců dělají, že pořádají společná online setkávání, komunikují a zajímají se o své lidi. To je za nás velmi pozitivní a koresponduje to i s doporučením výkonné ředitelky společnosti Performia Lucie Spáčilové, která říká: „Interní komunikace by zvláště v náročnějším období, měla nabírat na intenzitě.“ Ve svém podcastu O lidech nás zároveň inspiruje, jak se jako šéf, matka nebo student udržet v dobré náladě, i když je to někdy víc než těžké.

Shodně 18,2 % z těch, kteří se péčí o zdraví svých lidí zabývají, zajišťuje vzdělávání na téma psychické a fyzické zdraví, řeší i vybavení pro podporu zdraví – ať již v podobě vypůjčení kancelářských židlí, či hardwarového vybavení.

4,5 % respondentů uvedlo, že organizuje pro své zaměstnance nějakou formu fyzického cvičení. Například zajistí lektorku, která vede online hodiny cvičení, nebo sdílí odkazy na doporučená cvičení. Pokud to opatření dovolí, pořádají někteří vlastivědné vycházky.

Graf: čím firmy podporují fyzické a psychické zdraví?

Jak podpořit zaměstnance na home office

Vybrali jsme pro vás další inspirující aktivity vyplývající z průzkumu, které reflektují potřeby zaměstnanců. Tady jsou popsané přímo slovy jednotlivých zástupců českých firem.


„Jsme v kontaktu – vymýšlíme pro ně různé soutěže (kreativní, sportovní apod.), abychom zůstali v kontaktu. Sdílíme fotografie, navzájem se podporujeme. Vytvořili jsme komunikační kanál, kde můžeme sdílet fotografie, dáváme tam rady a tipy.“
"Části lidí jsme umožnili chodit do kanceláře a pracovat tam v klidu - 1 člověk na jednu místnost. Na službách v kanceláři se střídáme. Cca jednou do měsíce máme více pohodové online setkání, na kterém si spíš povídáme. Říkáme mu Tequila party – podle sloganu: „Když ti život nadělí citrony, řekni si ještě o sůl a Tequilu.“ Sdílíme aktuální vtipy. Povolujeme převézt firemní zařízení (typicky monitory) domů."
"Co se týče fyzické pohody, pokračujeme v pravidelných cvičeních, které probíhaly jednou týdně v prostorách firmy, nyní lektorka vysílá online. Hodně z nás sportuje celý rok, takže v tom přirozeně pokračuje. Vedoucí podporují pohyb venku i přes den, když tomu počasí přeje, práci lze udělat posléze, což je výhoda pružné pracovní doby."
„Nastavili jsme pravidla pro HO (pracovní doba, čas pro individuální konzultace, možnost psychologické pomoci...). Mimo to probíhají pravidelná společná setkávání (kombinace povinných a dobrovolných), kromě řešení pracovních úkolů zařazuji i témata profesního rozvoje a zcela odlehčená témata pro úsměv přítomných. Kromě toho jsem v kontaktu individuálně s každým pracovníkem/pracovnicí.“
"Co se týče psychické pohody, máme sdílený kanál pro všechny zaměstnance, kde sdílíme nepracovní věci dle libosti – tipy na výlet, četbu, úspěchy apod. Jednatelé zasílají každý týden tzv. páteční pozdravy, kde se snaží zaměstnance povzbudit a informují o dalších plánech společnosti. Jedno oddělení má také jednou týdně v pátek online kafíčko na 30 minut, které jinak mívali osobně v kanceláři. Shrnutí týdne, výhled na víkend, neformální konverzace."

Tipy od fyzioterapeuta

My v Performii jsme ve spolupráci s fyzioterapeutem Ondřejem Benediktem připravili sérii edukativních videí týkajících se předcházení zdravotním problémům – například jak si neničit záda a umět se protáhnout, jak na zdravé sezení u počítače, jak správně využít prostor své domácí kanceláře.

Sám Ondřej Benedikt vysvětluje: „Špatný sed může často způsobit svalové bolesti beder, hrudní páteře a oblasti krku. Postupně se zvyšující svalové napětí může vyvolat bolesti hlavy a omezit tak pohyb a negativně ovlivnit každodenní fungování. Jako prevence může být pravidelné cvičení a dodržování jednoduchých pravidel v rámci korigovaného sedu.“

Zajímejte se

Lidé v našich firmách jsou tou největší devízou, kterou máme. To už je všeobecně známé. Zároveň ale víme, že je jejich psychická a fyzická pohoda velmi křehká. Tím, že trávíme méně času fyzicky spolu, si můžeme nevšimnout jejich zhoršujícího se stavu. To už je jen krůček k poklesu motivace, výkonu a radosti z odvedené práce. Může se to stát i těm výkonným a byla by škoda o takové lidi přijít jen kvůli tomu, že jsme se o ně málo zajímali.


Průzkum byl zrealizován pomocí systému Quanda.

Článek jsme připravili ve spolupráci se Zdeňkou Škochovou a společností Prospectea
Zdroj fotografií: Freepik.com

Ještě od nás nedostáváte odborné tipy?

Přihlaste se k odběru odborných tipů o budouvání úspěšných týmů. Budou vám chodit každý druhý čtvrtek a odhlásit se z nich můžete kdykoli.


O autorovi článku

Barbora Hartmannová

Bára je kreativec v pravém slova smyslu a s nadšením se vrhá do nových nápadů. Zároveň má skvělý "marketingový čuch" na to, co nejvíce funguje, a schopnost to držet a nepustit. Jako někdo, kdo nese PR firmy, je absolutně na svém místě, protože Báru není možné nemít rád. Připravuje třeba časopis Dobrodružství personalistiky nebo články pro média a pravidelně vás seznamuje s tím, co je u nás nového.

KATEŘINA KREJČÍ: Tým nemůže fungovat, pokud nechceme rozumět lidem


Obor stavebnictví nevystudovala, a i přesto nastoupila do společnosti SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., kterou dnes vede jako jednatelka. Našla způsoby, jak se o oboru i lidech, které vede, dozvědět víc, a pochopila, že i její vedoucí musí lidem rozumět. Je spolurealizátorkou několika projektů, které podporují zručnost dětí a jejich kladný vztah k technickým oborům. Kateřina Krejčí rozhodně má o vedení firmy i lidí v ní co říct.

celý článek

Z PRAXE: Proč porozumění lidem zlepšuje manažerské schopnosti


Zapomeňte na ohraná klišé. Rozumět lidem není jen o vytváření společenských vztahů. Je to o odhalení potenciálu každého jednotlivce ve vašem týmu, je to společná cesta k cíli a je to také klíč k efektivnímu vedení lidí. Mohl by dirigent vést stohlavý orchestr, kdyby neznal dovednosti každého hudebníka? Pravděpodobně ano, ale poslouchat by se to nedalo. Stejně tak je tomu i v případě středního managementu. Zeptali jsme se několika zástupců českých firem, kteří vzdělávají své manažery právě v této oblasti, na to, co jim to přináší. Jste zvědaví?

celý článek

Jak ztratit kandidáta v deseti krocích


Boj o skvělé zaměstnance neutichl a firmy se předhání v tom, co jim nabídnout, aby je získali pro sebe. Možná i kvůli tomuto přístupu se některé organizace svým přístupem k výběrovému řízení nevědomky samy ochuzují o zajímavé uchazeče. Co dělají, že ztrácí u své cílové skupiny plusové body? Tady je deset chyb, které ve výběrových řízeních nejčastěji pozorujeme.

celý článek

5 nejčastějších chyb, které děláme v interní komunikaci


Interní komunikace je téma, o kterém se často mluví a píše, a přesto je stále žádané. Jako by mu firmy stále dostatečně nerozuměly. Základní otázkou není, jak interní komunikaci správně nastavit, ale proč se jí vůbec zabývat.

celý článek