Šárka Marčíková: Bez spolupráce s managementem by to nešlo

„Nečekala jsem, že by to mohlo vyjít,“ říká dnes Šárka Marčíková o tom, jak se jí podařilo získat místo personalistky ve společnosti Bonita Group Service s.r.o., kam nastoupila bez zkušenosti v oboru. Za prvních 8 měsíců přijala čtrnáct nových lidí včetně obchodníků. Mimo jiné jí to výrazně usnadňuje důkladná příprava a komunikace s managementem. Jak to celé vidí mladá personalistka, která je ve firmě poměrně čerstvě? Právě to je ten pohled, který jsme se vám tentokrát rozhodli přinést.

(Tento rozhovor vyšel v časopise DOBRODRUŽSTVÍ PERSONALISTIKY v červnu 2019.)


Máte překrásné produkty. Uměla byste pro čtenáře shrnout, co Bonita vlastně dělá a jaký je váš účel?Bonita Group Service, s.r.o. vyrábí a instaluje kvalitní hřiště pro všechny generace – dětská a workoutová hřiště a fitness prvky, a to jak v České republice a na Slovensku, tak po celé Evropě. Naším cílem je vytvářet místa k setkávání a aktivně strávenému volnému času celé rodiny.

Na vašich webových stránkách máte mapu s hřišti, která jste u nás a na Slovensku vybudovali – je to už pěkná řádka. Kolik jich přesně je?
Společnost se pohybuje na trhu od roku 2007. Za tu dobu bylo vyřízeno asi 12 000 zakázek a zrealizováno 5 000 hřišť.

Kolik má vaše firma v současnosti zaměstnanců?
Celkem 55 zaměstnanců.

Kolik jste jich přijali za dobu, co jste ve firmě vy, a kolik se jich v dohledné době ještě chystáte přijmout?Do této chvíle se mi podařilo přijmout čtrnáct zaměstnanců, a ještě mi jich šest zbývá do plného obsazení. Souvisí to primárně s růstem společnosti a se vzniklou potřebou navýšení počtu obchodních zástupců.

Šárka Maříková Bonita Group
Lidé jsou pro mne směsicí různých osobností, charakterů a také potenciálních zaměstnanců.

Co pro vás osobně znamenají lidé?
Obecně směsici různých osobností, charakterů a také potenciálních zaměstnanců. Pokud to převedu na Bonitu, pak to jsou členové týmu, přátelé a ti, co tvoří naši společnost, naši firemní kulturu, se kterými společně vytváříme produkt, táhneme za jeden provaz a posunujeme společnost vpřed.

Představte si, že se chystáte hledat někoho na úplně novou pozici. Co vás jako první napadne, když se řekne příprava na výběrové řízení?
Koho hledáme, co by měl do společnosti přinést, sumarizace očekávání. Požadavky na danou pozici. 

Co všechno se u vás musí nachystat, projednat či nastavit, než odstartujete inzerci na novou pozici ve firmě?
Rozlišujeme, zda se jedná o novou, či stávající pozici. U stávající pozice vyvstanou přípravy z pracovní náplně a potřeb daného oddělení, u nových pozic je proces obsáhlejší. 

Spolupracujete při přípravách s managementem?
Rozhodně, bez toho by to nešlo. Diskutujeme o tom, co bude pracovní náplní, čím bude pozice přínosná, jaká jsou její pozitiva i negativa, sumarizujeme všechny požadavky – jak by měl vhodný kandidát vypadat, jaké by měl mít vlastnosti a co by měl umět.  
Management je tedy u stanovování požadavků na jednotlivé pozice, u úprav inzerátu, u samotných pohovorů a následném komplexním zhodnocení kandidátů dle stanovených kritérií. Na mě je pak tento proces koordinovat a přichystat komplexní podklady výběrového řízení pro management, na kterém je pak finální rozhodnutí o přijetí.

V poslední době jste přijali opravdu hodně obchodníků, je to tak?
Je to tak. Za dobu šesti měsíců se přihlásilo přes 500 kandidátů a deset jich bylo přijatých. 

Kompetentní personalista vnáší do firmy stabilitu a umožňuje jí další rozvoj.

Otázka pro pana Jana Ťoka, výkonného ředitele Bonita Group Service s.r.o.

Co Vaší firmě podle Vás přineslo to, že máte svou interní personalistku?
Naše společnost se neustále rozvíjí, a to by bez produktivních zaměstnanců nešlo. Obsazením pozice personalistky jsme předně dosáhli zrychlení a zkvalitnění celého procesu výběru, což je v dnešní době stále klíčové. Ale nejen to, máme také dokončené personální karty, popisy pracovních pozic, zefektivnili jsme evidenci docházky, schvalování absencí a dovolených, zajišťování zákonem předepsaných školení, plánování firemních akcí a mnoho dalšího. Ještě nás čeká spousta výzev, ale díky kompetentním zaměstnancům je jistě zvládneme.


Když se připravujete přijmout nového obchodníka, jsou v tom nějaká specifika na rozdíl od přípravy a výběru jiných pozic?
Každá pozice v sobě nese určitá specifika, ať už z hlediska vlastností, nebo znalostí, a proto je třeba přistupovat ke každému individuálně. Obchodník je z mnoha úhlů specifická osobnost a člověk, který primárně prezentuje společnost zákazníkovi. To je třeba brát na zřetel. 

Pamatujete si nějakou situaci, kde jste něco opomněli, nebo udělali něco, co jste neměli, a pak se vám to ve „výběrku“ vymstilo?
Určitě ano. S tak propracovaným výběrovým řízením jsem zkušenost dříve neměla. Informací, které jsem se musela v relativně krátké době naučit víceméně za pochodu, bylo spoustu. Při analýze U-testu kandidáta jsem přehlédla „syndrom rohožky“ (pozn. red.: člověk, který má tendenci sebou nechat manipulovat). Kandidát měl velký potenciál pozici zvládnout, což potvrdili i reference, a navíc ani neměl moc dotazů a na všech podmínkách pracovního poměru jsme se domluvili. Po nástupu se začal školit a po pěti dnech se s námi rozloučil – do dnes vlastně neznáme pravý důvod.

Jaký má podle vašich zkušeností vliv současný tým a atmosféra uvnitř něj na příchod nováčků?
Současný tým má na nováčky velký vliv. Jejich prostřednictvím nasávají atmosféru ve společnosti. Na pracovním klima se musí neustále pracovat a zlepšovat jej. Vznik „třecích ploch“ má na nováčky negativní vliv – snižuje to jejich důvěru v naši společnost a zvyšuje obavy se na cokoliv zeptat. Snažíme se tomu předcházet tím, že jim věnujeme čas, pravidelně hodnotíme zaškolování a často s nimi mluvíme, aby i oni měli zpětnou vazbu a mohli projevit svůj názor. Každého nováčka bereme do týmu od prvního dne a věnujeme mu tolik času, kolik potřebuje, aby byl co nejdříve na pozici adekvátně etablován.

Kdybyste měla říct jedno sousloví, které popíše, v čem vám konkrétně Performia pomáhá, jak by znělo?Podpora při budování týmu.

Když srovnáte dobu, kdy jste před osmi měsíci do firmy nastoupila, a dnešek, na co jste opravdu pyšná?Vybudovali jsme personální oddělení od základu se vším, co k tomu patří. Centralizovali jsme všechny činnosti na jednoho kompetentního člověka a nastavili interní procesy v personalistice. To určitě vneslo jistou stabilitu a možnost dalšího rozvoje celé společnosti.
A s podporou managementu se podařilo nastavit základní fungování personálního oddělení, zrychlit a zefektivnit proces výběrového řízení a velmi si vážím důvěry zaměstnanců, kteří za mnou mohou přijít kdykoliv a s čímkoliv.


Otázka pro paní Martinu Fuksovou, obchodní ředitelku Bonita Group Service s.r.o.

Za poslední dobu jste přijali 7 obchodníků. Co považujete za tu zásadní věc, která vedla k úspěšnému náboru tolika obchodníků i v době, kdy jsou obchodníci „nedostatkové zboží“?
Skvělá práce personalistky v předvýběru kandidátů, férová pracovní nabídka, zajímavý a kvalitní produkt a silné zázemí české společnosti s tradicí.


Profil: Šárka Marčíková

Šárka Marčíková, Bonita group

Šárka Marčíková vystudovala management pro neziskový sektor a organizaci sociálních služeb v Ostravě. V oblasti neziskového sektoru zůstala následujících šest let po studiích. Díky práci v hospici měla možnost poznat chod organizace opravdu důkladně a nějakou dobu se podílela přímo na vedení organizace. To jí podle ní dalo velmi cennou přípravu pro práci v Bonita Group Service, s.r.o. 

Je známá tím, že se raduje z maličkostí, a nejvíc pyšná je na sebe proto, že zvládla dostudovat všechny školy dle jejích vytyčených cílů a postupně získávat pracovní zkušenosti už během studií, a díky tomu má práci, která jí baví. 

Ve svém volném čase pomáhá dobrovolnými aktivitami tam, kde cítí, že je to potřeba. Mimo to se věnuje rodině, sportuje, sleduje filmy a seriály a čte.

Rozhovor připravila: Barbora Hartmannová
Foto: archiv Š. Marčíkové


O autorovi článku

Barbora Hartmannová

Bára je kreativec v pravém slova smyslu a s nadšením se vrhá do nových nápadů. Zároveň má skvělý "marketingový čuch" na to, co nejvíce funguje, a schopnost to držet a nepustit. Jako někdo, kdo nese PR firmy, je absolutně na svém místě, protože Báru není možné nemít rád. Připravuje třeba časopis Dobrodružství personalistiky nebo články pro média a pravidelně vás seznamuje s tím, co je u nás nového.

KATEŘINA KREJČÍ: Tým nemůže fungovat, pokud nechceme rozumět lidem


Obor stavebnictví nevystudovala, a i přesto nastoupila do společnosti SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., kterou dnes vede jako jednatelka. Našla způsoby, jak se o oboru i lidech, které vede, dozvědět víc, a pochopila, že i její vedoucí musí lidem rozumět. Je spolurealizátorkou několika projektů, které podporují zručnost dětí a jejich kladný vztah k technickým oborům. Kateřina Krejčí rozhodně má o vedení firmy i lidí v ní co říct.

celý článek

Z PRAXE: Proč porozumění lidem zlepšuje manažerské schopnosti


Zapomeňte na ohraná klišé. Rozumět lidem není jen o vytváření společenských vztahů. Je to o odhalení potenciálu každého jednotlivce ve vašem týmu, je to společná cesta k cíli a je to také klíč k efektivnímu vedení lidí. Mohl by dirigent vést stohlavý orchestr, kdyby neznal dovednosti každého hudebníka? Pravděpodobně ano, ale poslouchat by se to nedalo. Stejně tak je tomu i v případě středního managementu. Zeptali jsme se několika zástupců českých firem, kteří vzdělávají své manažery právě v této oblasti, na to, co jim to přináší. Jste zvědaví?

celý článek

Jak ztratit kandidáta v deseti krocích


Boj o skvělé zaměstnance neutichl a firmy se předhání v tom, co jim nabídnout, aby je získali pro sebe. Možná i kvůli tomuto přístupu se některé organizace svým přístupem k výběrovému řízení nevědomky samy ochuzují o zajímavé uchazeče. Co dělají, že ztrácí u své cílové skupiny plusové body? Tady je deset chyb, které ve výběrových řízeních nejčastěji pozorujeme.

celý článek

5 nejčastějších chyb, které děláme v interní komunikaci


Interní komunikace je téma, o kterém se často mluví a píše, a přesto je stále žádané. Jako by mu firmy stále dostatečně nerozuměly. Základní otázkou není, jak interní komunikaci správně nastavit, ale proč se jí vůbec zabývat.

celý článek