Nikdy jsme nezažili tak intenzivní využití moderních technologií a internetu jako v době „koronavirové krize“. Jak to ovlivnilo a ovlivní české firmy a jak v budoucnu udržet krok nejen v oblasti personální takovým způsobem, abychom nebyli překvapeni? Na to jsme se podívali s těmi, kteří to zažívají přímo v praxi.


1. Změní podle vás život v online světě do budoucna vztahy mezi lidmi na pracovišti?
2. V čem si myslíte, že jste u vás moderní, a co je podle vás naopak vaše slabina, na které byste chtěli zapracovat?
3. Co by měla dělat firma, aby dokázala udržet krok s novinkami a inovacemi ve světě práce?
4. Jaká je podle vás budoucnost HR a personalistiky?

Jana Jiřincová, asistentka CEO, PR a personalistka ve společnosti KLAUS Timber a.s.

Kateřina Krejčí, jednatelka ve společnosti SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.

1. Sektor, ve kterém působíme, tedy stavebnictví, není jedním z těch, které by přešly do režimu online v takovém rozsahu jako jiná odvětví. Osobní setkání jsou pro úspěšnou realizaci stavby nezbytná. Obecně jsem však toho názoru, že vztahy mezi lidmi na pracovišti jsou pro mnohé velmi důležité a že jsou lidé rádi za příležitosti, kdy se mohou z online světa přesunout do toho skutečného a potkat se se svými kolegy osobně.

2. Není jednoduché definovat, co znamená být moderní. Pro každé odvětví to může znamenat něco jiného. Moji spolupracovníci mě vždy překvapí nějakým nápadem, který firmu posune zase o něco dál, ať se to týká pracovních postupů, oblasti BOZP*, vzájemné komunikace, nebo vybavení firmy. Naší slabinou však je komunikace směrem k široké veřejnosti v rámci sociálních sítí a působení na internetu celkově.

3. Pro mě osobně jsou velmi přínosná setkávání se zástupci jiných společností ať už osobně, nebo v online světě. Poznávání inspirativních osobností a sdílení zkušeností nám nedovolí ustrnout na jednom místě. Určitě nás také posouvají dál náročné požadavky našich zákazníků. Nové myšlenky a nápady se u mě zrodily například také při seminářích pořádaných společností Performia.

4. Personalistika bude určitě čím dál náročnější, ale také čím dál zajímavější obor. Personalista bude muset být schopný například mnohem více využívat nástroje marketingu, prostřednictvím kterých bude hledat nejen zájemce o práci dle aktuálních požadavků, ale především vzbuzovat zájem o obor, ve kterém firma působí, u dětí a mládeže. Zejména u technických oborů to bude platit dvojnásob.

Eva Púčiková, personalistka a mzdová účetní ve společnosti ASKO a.s.

Tadeáš Kubík, HR manažer ve společnosti LOMAX & Co s.r.o.

1. Současná situace spoustu z nás vzdělala v online komunikaci. Vyzkoušeli jsme si, že mnoho činností lze dělat z domu. Zároveň ale všichni vnímáme, že lidský kontakt je nenahraditelný. A v HR to platí dvojnásob. Těžko ale někdo z nás, co jsme touto dobou prošli, dokáže odhadnout, zda se vztahy v rámci pracoviště změní. Za sebe mohu říct, že se home office bude využívat ve spoustě firem hojněji, ale být na pracovišti nám přináší tu nenahraditelnou energii, sociální kontakt a možnost řešit problémy pružněji.

2. U nás ve firmě si nepotrpíme na žádné oficiality a všechno funguje v dosti přátelské atmosféře. Navzdory tomu, že máme 180 zaměstnanců, se stále profilujeme jako rodinná firma, kde si jednatel tyká skoro se všemi lidmi ve výrobě. To je určitě naše velká přednost. Může se zdát, že jsme v některých směrech konzervativní, ale opak je pravdou. Aktivně sledujeme moderní trendy a zvažujeme, zda by pro nás byly, či nebyly přínosné, a také to, do jaké míry jsme schopni je aplikovat na téměř 30 let fungující systém a zavedené firemní postupy.

3. Je třeba sledovat novinky a inovace ve všech oblastech průběžně. Na základě podnětů by společnost nebo jednotliví pracovníci měli vyhodnotit, jestli by mohly být přínosné, a zabývat se tím. Reagovat na novinky až v době, kdy už jsou dávno na trhu, je pozdě.

4. Personalistika je stále ve spoustě firem dost upozaďovaná. Majitel, potažmo ředitel si často neuvědomuje, že lidské zdroje jsou z těch nejcennějších, a nepřikládá práci s nimi velkou váhu. Myslím si, že s nastupujícími moderními trendy, nadějnými start-upy a progresivními mladými podnikateli se bude personalistika v Česku nadále rozvíjet. A já chci být u toho.

Kateřina Počtová, personalistka ve společnosti Backbone s.r.o.

Martin Sokol, jednatel ve společnosti effective energy CZ s.r.o.

1. Pokud se lidé fyzicky vrátí na pracoviště, tak asi ne. Ale myslím si, že minimálně část firem, včetně té naší, bude využívat zkušenosti z práce online i po „covidové krizi“. Co se týká budoucích vztahů, asi můžeme čekat nějaké změny, ale zatím nic zásadního neevidujeme. Budoucnost nám ale za pár let ukáže, jaká bude realita.

2. Moderní jsou určitě produkty „zelené energetiky“, které prodáváme a instalujeme. Jsme také rádi, že se nám podařilo rozběhnout na míru programovaný systém CRM**. Aktuálně ve firmě bojujeme s procesy a optimalizací práce.

3. Pro malé a středně velké firmy je těžké se soustředit na světové novinky a sledovat personalistické trendy. Ředitel malého podniku se potřebuje soustředit v první řadě na svoje produkty pro zákazníky. Asi vám tedy trochu nahraji, když řeknu, že toto by si měla menší firma outsourcovat*** u personální agentury.

4. Pravděpodobně pokračující outsourcing, jak je tomu v jiných odvětvích. Každá firma by se měla soustředit na to, v čem je dobrá, a podpůrné činnosti přenechat profesionálům. Běžná firma si přece objedná externího revizního technika na revizi elektřiny v kanceláři a nebude ho zaměstnávat na hlavní pracovní poměr. Podobně to bude asi i s personalistikou. Je lepší si objednat službu u profesionálů než se snažit vymyslet něco na koleni.

*** BOZP = bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

*** CRM = systém pro řízení vztahů se zákazníky. Z anglického „Customer relationship management“.

*** Outsourcovat = zajišťovat části provozu organizace jinou, externí organizací. Z anglických slov „out“ – vnější a „source“ – zdroj.

Rozhovor připravila: Dara Smreková

Foto: archiv dotazovaných, freepik.com

Chcete se dozvědět více o našich U-testech, které výše zmínění klienti k auditům a náborům využívají?


O autorovi článku

Barbora Hartmannová

Bára je kreativec v pravém slova smyslu a s nadšením se vrhá do nových nápadů. Zároveň má skvělý "marketingový čuch" na to, co nejvíce funguje, a schopnost to držet a nepustit. Jako někdo, kdo nese PR firmy, je absolutně na svém místě, protože Báru není možné nemít rád. Připravuje třeba časopis Dobrodružství personalistiky nebo články pro média a pravidelně vás seznamuje s tím, co je u nás nového.

KATEŘINA KREJČÍ: Tým nemůže fungovat, pokud nechceme rozumět lidem


Obor stavebnictví nevystudovala, a i přesto nastoupila do společnosti SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., kterou dnes vede jako jednatelka. Našla způsoby, jak se o oboru i lidech, které vede, dozvědět víc, a pochopila, že i její vedoucí musí lidem rozumět. Je spolurealizátorkou několika projektů, které podporují zručnost dětí a jejich kladný vztah k technickým oborům. Kateřina Krejčí rozhodně má o vedení firmy i lidí v ní co říct.

celý článek

Z PRAXE: Proč porozumění lidem zlepšuje manažerské schopnosti


Zapomeňte na ohraná klišé. Rozumět lidem není jen o vytváření společenských vztahů. Je to o odhalení potenciálu každého jednotlivce ve vašem týmu, je to společná cesta k cíli a je to také klíč k efektivnímu vedení lidí. Mohl by dirigent vést stohlavý orchestr, kdyby neznal dovednosti každého hudebníka? Pravděpodobně ano, ale poslouchat by se to nedalo. Stejně tak je tomu i v případě středního managementu. Zeptali jsme se několika zástupců českých firem, kteří vzdělávají své manažery právě v této oblasti, na to, co jim to přináší. Jste zvědaví?

celý článek

Jak ztratit kandidáta v deseti krocích


Boj o skvělé zaměstnance neutichl a firmy se předhání v tom, co jim nabídnout, aby je získali pro sebe. Možná i kvůli tomuto přístupu se některé organizace svým přístupem k výběrovému řízení nevědomky samy ochuzují o zajímavé uchazeče. Co dělají, že ztrácí u své cílové skupiny plusové body? Tady je deset chyb, které ve výběrových řízeních nejčastěji pozorujeme.

celý článek

5 nejčastějších chyb, které děláme v interní komunikaci


Interní komunikace je téma, o kterém se často mluví a píše, a přesto je stále žádané. Jako by mu firmy stále dostatečně nerozuměly. Základní otázkou není, jak interní komunikaci správně nastavit, ale proč se jí vůbec zabývat.

celý článek