Ztracená generace nebo skrytý potenciál? Co s dětmi, které se nedostaly na střední

Nadcházející generace, která právě skončila základní školu, se ocitá v obtížné situaci. Mnoho z nich se totiž z důvodu nedostatku kapacit nedostalo na střední školy s maturitou, což jim odepře možnost získat tradiční vysokoškolské vzdělání. Na trhu práce se tak v budoucnu objeví značné množství mladých lidí, kteří nebudou disponovat vysokoškolskými tituly (*viz poznámka redakce). Tento vývoj vyvolává otázku: Není na čase změnit náš pohled na důležitost dosaženého vzdělání?


V průběhu posledních desetiletí bylo vzdělání často vnímáno jako nezbytný krok na cestě k úspěchu. Vysokoškolské tituly se staly symbolem prestiže a způsobem, jak získat konkurenční výhodu na trhu práce. Nicméně se současným počtem absolventů vysokých škol se situace postupně změnila. Vysokoškolské vzdělání už není tak výjimečné a pracovní trh se příliš často potýká s převisem vysokoškolsky vzdělaných kandidátů na určité pozice.

Nyní ale nastupuje generace, které nebude umožněno získat vysokoškolské tituly v tak hojném počtu, jak jsme si za poslední roky zvykli. Ano, pravděpodobně se tomuto problému dalo předejít, ale nestalo se, a tak je na nás, jak si s tím teď poradíme. S nástupem této generace je více než nutné přehodnotit náš pohled na důležitost vysokoškolského vzdělání. A nemusíme čekat, až se tato generace objeví na pracovním trhu. Se změnou můžeme začít hned.

Co je důležitější než titul?

Na co se tedy koukat, když ne na vysokoškolské tituly? V Performii už dlouhou dobu poukazujeme na produktivitu a přístup k práci. To jsou zásadní parametry pro posuzování uchazeče. To, jak člověk k práci přistupuje, jaký styl vedení potřebuje a jaká je jeho vnitřní motivace práci vykonávat, nám o kandidátovi prozradí mnohem více než to, jestli má vysokoškolský titul.

Mnoho dovedností a znalostí, které jsou pro samotný výkon práce důležitější než akademické znalosti, získáváme praxí v průběhu života. Řekněte sami, kolik z toho, co jste se naučili ve škole dnes používáte při každodenní práci. Schopnost komunikovat, pracovat v týmu, produkovat a dodržovat domluvené termíny – to vše mohou kandidáti získat mimo tradiční vysokoškolské prostředí. Existuje mnoho úspěšných podnikatelů, inovátorů a odborníků, kteří neabsolvovali vysokou školu, ale svým talentem, odhodláním a pracovitostí dosáhli výjimečných výsledků.

Často se setkáváme s pracovitými lidmi s potenciálem, kteří ale nemohou najít uplatnění právě proto, že nemají vysokoškolský titul. Dokud je však budeme hodnotit primárně optikou vysokoškolského titulu, můžeme se připravit o skvělé pracovníky. Přehodnocení našeho pohledu na vzdělání by nám mohlo umožnit lépe ocenit a integrovat ty, kteří mají jiné formy odborného vzdělání, odborných kurzů, praktických zkušenost anebo jsou jen velmi schopní a ochotní se všemu naučit.

„Spoléhat se pouze na vysokoškolské tituly již není udržitelné a spravedlivé. Je na čase, abychom ocenili a podpořili různorodost talentů a dovedností, které mladí lidé mohou přinést na trh práce.“

Umí dnešní firmy změnit pohled na věc?

Změna našeho pohledu na důležitost dosaženého vzdělání by nám mohla pomoci lépe využít potenciál této nové generace zaměstnanců. Spoléhat se pouze na vysokoškolské tituly již není udržitelné a spravedlivé. Je na čase, abychom ocenili a podpořili různorodost talentů a dovedností, které mladí lidé mohou přinést na trh práce, a umožnili jim dosáhnout úspěchu i bez formálního vysokoškolského vzdělání. Další možností je pak už jen nazývat je „ztracenou generací“, zlomit nad nimi hůl a trvat si na tom, že na trhu práce „nejsou lidi“. Co myslíte, která z těchto cest udrží pracovní trh v rovnováze a společnost funkční?

*Pozn.: Děti, které letos skončily základní školu a absolvovaly přijímací zkoušky na střední školy se často nedostaly tam, kam by chtěly. Je jich moc, na školách je velký přetlak. Ministerstvo školství zaspalo a přesto, že data o vysoké porodnosti byla, nepostarali se o to, aby tyto děti měly v době, kdy to budou potřebovat, dostatek středních škol, které na tento příval budou připravené. Tomuto tématu se více věnuje například článek magazinu Reporter.
Mnoho průměrných dětí, které by dříve dosáhly na místo na oborech zakončených maturitou dnes díky této situaci skončilo na výučních oborech bez maturity. Nebude jim tedy umožněno dosáhnout vyššího vzdělání, než je právě výuční list. 

Text: Barbora Berková 

Zdroj fotografií: freepik.com

Chcete umět rozpoznat skutečný potenciál člověka?  

Přijďte na náš seminář „Jak vytvořit a udržet skvělý tým" a osvojte si know-how, které vás osvobodí od apelu na vysokoškolský titul. 


O autorovi článku

Barbora Berková

Webináře, přednášky, uzavřená setkání, o všechny tyto akce se Barča stará. Kromě toho pomáhá s PR, píše novinky, články a je vždy k ruce marketingovému a PR oddělení. Ochotně pomáhá takzvaně na všech frontách.

5 nejčastějších chyb, které děláme v interní komunikaci


Interní komunikace je téma, o kterém se často mluví a píše, a přesto je stále žádané. Jako by mu firmy stále dostatečně nerozuměly. Základní otázkou není, jak interní komunikaci správně nastavit, ale proč se jí vůbec zabývat.

celý článek

Jak v lidech vzbudit chuť se rozvíjet


Máte ambice svou firmu rozvíjet? Pak vám je asi jasné, že bez toho, aby se rozvíjeli také lidé uvnitř ní, to nepůjde. Rozvoj je přirozený, pokud vychází z nějaké potřeby – to je v nás tak nějak odjakživa. Nezřídka se ale stává, že je ve firmě potřebný intenzivnější či rychlejší rozvoj jednotlivců nebo konkrétní skupiny. Když vám jde váš člověk naproti, a dokonce se na svůj posun těší, je to snadné, pokud se ale brání, nemáte velkou šanci.

celý článek

Z PRAXE: Ovlivňuje interní komunikace spokojenost zaměstnanců?


Interní komunikaci se v poslední době věnuje stále více pozornosti a je pravda, že díky ní můžete přímo ovlivnit firemní kulturu i to, jak se lidem u vás ve firmě pracuje. Navíc existují různé kanály pro interní komunikaci. Co funguje ve firmách našich klientů? Nechte se inspirovat.

celý článek

Předsudků je na českém pracovním trhu ještě velmi mnoho


Čísla z nejrůznějších průzkumů bohužel ukazují, že předsudky u nás stále přetrvávají. Na druhou stranu stále častěji pozorujeme, že se v tom firmy pomalu zlepšují. Ti, kdo už dnes předsudky nemají nebo je postupně bourají, mají a budou mít velký náskok. Mohou totiž pro sebe získat výjimečné a loajální zaměstnance, které jinde kvůli některému z předsudků nechtěli. Podívejte se na jednotlivá čísla a zamyslete se u každého nad tím, jak jej ovlivňujete zrovna vy.

celý článek