Ztracená generace nebo skrytý potenciál? Co s dětmi, které se nedostaly na střední

Nadcházející generace, která právě skončila základní školu, se ocitá v obtížné situaci. Mnoho z nich se totiž z důvodu nedostatku kapacit nedostalo na střední školy s maturitou, což jim odepře možnost získat tradiční vysokoškolské vzdělání. Na trhu práce se tak v budoucnu objeví značné množství mladých lidí, kteří nebudou disponovat vysokoškolskými tituly (*viz poznámka redakce). Tento vývoj vyvolává otázku: Není na čase změnit náš pohled na důležitost dosaženého vzdělání?


V průběhu posledních desetiletí bylo vzdělání často vnímáno jako nezbytný krok na cestě k úspěchu. Vysokoškolské tituly se staly symbolem prestiže a způsobem, jak získat konkurenční výhodu na trhu práce. Nicméně se současným počtem absolventů vysokých škol se situace postupně změnila. Vysokoškolské vzdělání už není tak výjimečné a pracovní trh se příliš často potýká s převisem vysokoškolsky vzdělaných kandidátů na určité pozice.

Nyní ale nastupuje generace, které nebude umožněno získat vysokoškolské tituly v tak hojném počtu, jak jsme si za poslední roky zvykli. Ano, pravděpodobně se tomuto problému dalo předejít, ale nestalo se, a tak je na nás, jak si s tím teď poradíme. S nástupem této generace je více než nutné přehodnotit náš pohled na důležitost vysokoškolského vzdělání. A nemusíme čekat, až se tato generace objeví na pracovním trhu. Se změnou můžeme začít hned.

Co je důležitější než titul?

Na co se tedy koukat, když ne na vysokoškolské tituly? V Performii už dlouhou dobu poukazujeme na produktivitu a přístup k práci. To jsou zásadní parametry pro posuzování uchazeče. To, jak člověk k práci přistupuje, jaký styl vedení potřebuje a jaká je jeho vnitřní motivace práci vykonávat, nám o kandidátovi prozradí mnohem více než to, jestli má vysokoškolský titul.

Mnoho dovedností a znalostí, které jsou pro samotný výkon práce důležitější než akademické znalosti, získáváme praxí v průběhu života. Řekněte sami, kolik z toho, co jste se naučili ve škole dnes používáte při každodenní práci. Schopnost komunikovat, pracovat v týmu, produkovat a dodržovat domluvené termíny – to vše mohou kandidáti získat mimo tradiční vysokoškolské prostředí. Existuje mnoho úspěšných podnikatelů, inovátorů a odborníků, kteří neabsolvovali vysokou školu, ale svým talentem, odhodláním a pracovitostí dosáhli výjimečných výsledků.

Často se setkáváme s pracovitými lidmi s potenciálem, kteří ale nemohou najít uplatnění právě proto, že nemají vysokoškolský titul. Dokud je však budeme hodnotit primárně optikou vysokoškolského titulu, můžeme se připravit o skvělé pracovníky. Přehodnocení našeho pohledu na vzdělání by nám mohlo umožnit lépe ocenit a integrovat ty, kteří mají jiné formy odborného vzdělání, odborných kurzů, praktických zkušenost anebo jsou jen velmi schopní a ochotní se všemu naučit.

„Spoléhat se pouze na vysokoškolské tituly již není udržitelné a spravedlivé. Je na čase, abychom ocenili a podpořili různorodost talentů a dovedností, které mladí lidé mohou přinést na trh práce.“

Umí dnešní firmy změnit pohled na věc?

Změna našeho pohledu na důležitost dosaženého vzdělání by nám mohla pomoci lépe využít potenciál této nové generace zaměstnanců. Spoléhat se pouze na vysokoškolské tituly již není udržitelné a spravedlivé. Je na čase, abychom ocenili a podpořili různorodost talentů a dovedností, které mladí lidé mohou přinést na trh práce, a umožnili jim dosáhnout úspěchu i bez formálního vysokoškolského vzdělání. Další možností je pak už jen nazývat je „ztracenou generací“, zlomit nad nimi hůl a trvat si na tom, že na trhu práce „nejsou lidi“. Co myslíte, která z těchto cest udrží pracovní trh v rovnováze a společnost funkční?

*Pozn.: Děti, které letos skončily základní školu a absolvovaly přijímací zkoušky na střední školy se často nedostaly tam, kam by chtěly. Je jich moc, na školách je velký přetlak. Ministerstvo školství zaspalo a přesto, že data o vysoké porodnosti byla, nepostarali se o to, aby tyto děti měly v době, kdy to budou potřebovat, dostatek středních škol, které na tento příval budou připravené. Tomuto tématu se více věnuje například článek magazinu Reporter.
Mnoho průměrných dětí, které by dříve dosáhly na místo na oborech zakončených maturitou dnes díky této situaci skončilo na výučních oborech bez maturity. Nebude jim tedy umožněno dosáhnout vyššího vzdělání, než je právě výuční list. 

Text: Barbora Berková 

Zdroj fotografií: freepik.com

Chcete umět rozpoznat skutečný potenciál člověka?  

Přijďte na náš seminář „Jak vytvořit a udržet skvělý tým" a osvojte si know-how, které vás osvobodí od apelu na vysokoškolský titul. 


O autorovi článku

Barbora Berková

Webináře, přednášky, uzavřená setkání, o všechny tyto akce se Barča stará. Kromě toho pomáhá s PR, píše novinky, články a je vždy k ruce marketingovému a PR oddělení. Ochotně pomáhá takzvaně na všech frontách.

MARKÉTA SOUHRADOVÁ: I když jsme korporát, daří se nám neztrácet lidský přístup


Když se řekne „korporát“, nemálo z nás si kromě benefitů a dobrého zápisu do životopisu vybaví i nemožnost věci flexibilně měnit, hromadu procesů a směrnic nebo malý zájem o názory jednotlivce. Ale když se řekne Wienerberger s.r.o., napadne mě téměř přesný opak. Více jsem si o tom všem povídala s country HR manažerkou firmy s více než tisícovkou zaměstnanců Markétou Souhradovou. Jsem zvědavá, co si o korporátech budete po přečtení myslet vy.

celý článek

ALŽBĚTA TRUPAROVÁ: Pocitům při návratu domů z náročné mise se nic nevyrovná


Personální a finanční manažerka Lékařů bez hranic Alžběta Truparová má za sebou devět misí. Působila v různých zemích, od Mexika, Ukrajiny a Iráku až po Súdán nebo Jemen. Samotných lékařů či zdravotnických pozic je v organizaci, která poskytuje zdravotnickou a humanitární pomoc v konfliktních oblastech, po přírodních katastrofách a při epidemiích, asi jen polovina. Bez odborníků v oblasti lidských zdrojů, financí, zásobování a bez dalších technických profesí by se totiž projekty ve více než sedmdesáti zemích světa neobešly.

celý článek

VERONIKA KALLAUSCHOVÁ: Když je někdo produktivní a chce, vše ho naučíme


Představte si firmu plnou techniků. Máte? A teď si představte drobnou mladou holčinu, která rozhoduje o jejich přijetí do firmy, zaškolování a progresu. Jestli se vám to aspoň trochu povedlo, pak máte obrázek společnosti Backbone s.r.o. a její personalistky Veroniky Kallauschové, která je sama živým důkazem toho, že zdání klame a předsudky je lepší raději hodit do koše.

celý článek

Najít supermana není problém. Máme důkazy!


Pro jednoho z našich klientů jsme hledali finančního kontrolora/specialistu reportingu, který by ochotně jezdil na pravidelné pracovní cesty do Indie. Pro někoho může být toto povolání noční můra, ale já jsem nalezení tohoto „supermana“ vzala jako výzvu.

celý článek