15 důvodů, proč si firmy vybírají právě nás

Jsme známí tím, že se neumíme moc vychvalovat, ale zaměřujeme se hlavně na výsledky.
Mluvit o tom, proč si vybrat právě nás, jsme tedy nechali přímo naše klienty.

1.

Nemusíte trávit dny čtením životopisů a zbytečnými pohovory

Výběrové řízení nemusí být otravná, administrativní záležitost, pokud víte, jak na to.

Jednou ze základních věcí, která mi odpadla při výběru personálu, je absolvování velkého počtu pohovorů. Na pohovor jsou pozváni pouze kandidáti s odpovídajícím výsledkem v testu a časová úspora je tomu přímo úměrná.
Václav Větrovec, jednatel společnosti VETOS s.r.o.

2.

Za krátký čas získáte mnoho cenných informací o Vašich lidech

Pokud se někdo nemůže rozhodnout, chybí mu ty správné informace. Své "možná" nahraďte jasným "ano", či "ne".

Rozdíl po semináři jsem viděl pro mě zásadní. Například jsem pochopil, proč se některým kolegům se mnou nedělá úplně dobře, i když se snažím a naopak proč mě se s některými kolegy nedělá dobře a navíc jsem si mohl odnést nápady na to, co s tím mám dělat.
Jaroslav Stáňa, jednatel společnosti SEAP s.r.o.

3.

Předem znáte silné a slabé stránky svých nových lidí

Pokud znáte možná rizika, můžete jim předejít. Pokud znáte potenciál, můžete jej využít.

Pokud to shrnu, okamžitým přínosem personálního auditu byly cenné informace, které nám pomohly ke kvalitnějšímu personálnímu řízení a lepšímu plánování lidských zdrojů. U některých zaměstnanců se vyplatilo vás poslechnout. U těch, kde jsme se rozhodli i přes aše doporučení jinak, se vaše slova nakonec potvrdila.
Ing. Dušan Fibingr, jednatel společnosti RENARDS, s.r.o.

4.

Neplatíte za chyby v najímání a eliminujete své zklamání

Důležité je odhalit "katastrofy" dříve, než je absolvujete. Ušetříte tak sebe i svou firmu zbytečným problémům.

Naše zkušenosti nám ukazují, že testováním uchazečů v rámci přijímacího řízení lze s vysokou mírou jistoty vyloučit nevhodné kandidáty, kteří by jinak standardním pohovorem často prošli. Takto lze minimalizovat následné problémy včetně nákladů spojených s chybným rozhodnutím personalisty či manažera.
Ing. Roman Zvolský, jednatel firmy Kessl spol. s.r.o.

5.

Potvrdíte si své pocity a porozumíte jim

Šestý smysl je úžasná věc, pokud navíc zjistíte proč to "je" nebo "není" ten pravý člověk do vašeho týmu, cítíte opravdovou jistotu.

Díky informacím od konzultantů z Performie mám možnost potvrdit si své pocity a porozumět jim. Šestý smysl je úžasná věc a pokud k tomu člověk dostane jasné informace, cítí pak větší jistotu při svém rozhodování. Má rozhodnutí jsou proto zpravidla správná a mohu si za nimi s větší jistotou stát.
Jana Polášková, personální ředitelka VITAR, s.r.o.

6.

Výběr personálu posunete na vyšší úroveň

Je dobré získat ty nejlepší lidi pro sebe. Jejich příspěvek pocítíte velmi rychle a odrazí se na výsledcích celé firmy.

Postupně se nám podařilo najít velmi kvalitní kolegy do prodejních týmů i administrativy. Výsledkem je zvýšení obratu o 40% v první polovině roku 2011. Noví lidé vytvořili ve firmě velmi příjemnou tvůrčí atmosféru. Ve firmě se změnil rozšířený postoj „proč to nejde“ na „jak to uděláme, aby se to povedlo.
Ing. Kamila Pokorná, společník ve firmě Pokorný, spol. s.r.o.

7.

Snadno této technologii porozumíte, mluvíme česky

Věříme, že funkční věci jsou vlastně velmi jednoduché. Když jsou jednoduché, dají se jednoduše popsat..

Setkání s Performií mi změnilo pohled na mou práci, podnikání a život vůbec. Dříve jsem viděla, že problémy kolem mě způsobují různé okolnosti, např. nedostatek schopných zaměstnanců apod. Dnes vidím, že díky informacím, které jsem od Performie získala, dokážu vybudovat pracovní tým, který přináší výsledky. Je to však „běh na dlouhou trať“, neustále je co řešit a konzultanti Performie mi pomáhají v tom, že dokážou jednoduše a srozumitelně formulovat co se stalo a co se s tím dá dělat, zejména proto, že situaci vidí z nadhledu třetí strany. Někdy se zdá, že jsou to docela obyčejné postupy, ale právě ty v praxi neobyčejně dobře fungují
Monika Hubíková, jednatelka ve firmě PSÍ HUBÍK s.r.o.

8.

Kvalitní výběrové řízení zvýší vaši úroveň jako zaměstnavatele

Kandidáti dnes velice oceňují zpětnou vazbu, rychlost výběru a to, že zaměstnavatel ví, co chce. Získejte tuto úroveň a staňte se pro ně zajímavými.

Spolupráce s Vaší firmou nám bezesporu pomohla při hodnocení naší firmy při certifikaci na standard „Investor in People“ – neboli „rozvoj firmy přes lidské zdroje“, ale určitě také při hodnocení naší firmy v soutěži zaměstnavatel roku, kde jsme získali krásné třetí místo v kategorii firem do 250 zaměstnanců a v tomto ročníku byla naše firma na výsledkové listině společně s takovými giganty, jako je T-Mobile, 02, Komerční banka a další.
Filip Šejba, jednatel společnosti WALMAG MAGNETICS s.r.o.

9.

Jako šéf můžete s klidným srdcem delegovat celou oblast výběru zaměstnanců na někoho jiného

Předáním kompetencí, zodpovědnosti a nástrojů můžete delegovat oblast přijímání personálu a užívat si jen výborných výsledků.

Naše společnost LE & CO – Ing. Jiří Lenc, s.r.o. na počátku roku 2004 začala uvažovat o změně organizační struktury společnosti a rozvoji nových oddělení a úseků. Na základě získaných referencí jsme oslovili společnost PERFORMIA se žádostí o spolupráci na tomto projektu. Společnost PERFORMIA během krátké doby provedla průzkum a rozbor personální situace naší společnosti a doporučila seminář pro našeho zaměstnance na pozici personalista. Kvalita semináře se odrazila na postoji zaměstnance ve vztahu ke společnosti i v jeho práci při výběru nových zaměstnanců tak, že jsme se mohli brzy těšit z velkých úspěchů tohoto oddělení.
Ing. Jiří Lenc, jednatel společnosti LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o.

10.

Váš personalista si náš systém zamiluje a zvládne díky němu víc práce

Efektivita a přesnost je pro pracovníky v personalistice klíčová. Díky tomu má víc prostoru také na stávající personál.

Moje nadšení z tohoto semináře mi zůstalo až dodnes. Seminář předčil moje očekávání, moje čtyřletá praxe v oblasti HR totiž postrádala konkrétní praktické příklady a ukázky, které samozřejmě na semináři nechyběly a celou dobu jej doprovázely. Nakoukla jsem více do oblasti typologie osobnosti, co považuji jako jeden ze základních faktorů, jak správně vhodného kandidáta u pohovoru vybrat.
Michaela Wolfová, personální manažerka společnosti Maier CZ s.r.o.

11.

Získáte úspěšný tým

Nebýt závislí na jednotlivci, mít úspěšný a spokojený tým - to je základ úspěšné expanze firmy.

Pravidelný kontakt způsobil, že jsme celý systém přijímání společně vyladili a výsledkem je zvýšení obratu, lepší nálada v týmu a podstatné zmenšení starostí s některými tipy lidí.
Pavel Mudra, jednatel firmy Alfa Finance, s.r.o.

12.

Poznáte, nebo si potvrdíte potenciál svých zaměstnanců

Nezapomenout na lidi, kteří už jsou na palubě, je důležité. Každý má svůj skrytý potenciál, který může být objeven.

Vzal jsem si ze semináře to, co jsem uznal za vhodné a zkusil promluvit s jedním zaměstnancem, se kterým jsem již delší dobu „bojoval“ a nemohl nalézt společnou řeči. Po pár rozhovorech postavených na získaných zkušenostech jsem sklidil úspěch. Výsledek je 30% nárůst zisku v jeho oddělení a lepší spolupráce se svými kolegy.
Jiří Harmáček, jednatel společnosti ASSEC Computers

13.

Díky tomu, že znáte silné a slabé stránky, můžete svůj tým trénovat efektivně

Neustálá kvalifikace týmu je jednám z nástrojů, jak být stále krok před ostatními. Dělat to efektivně s důrazem na opravdové potřeby, je chytré.

Pro mě jako majitele firmy byly testy velkým přínosem. Výsledky umožní individuální přístup k jednotlivým členům vedení i způsob zadávání úkolů, dále pak možnost správného směru dalšího vzdělávání jednotlivých pracovníků
Hana Čekanová, předsedkyně představenstva ve společnosti AREA TZB a.s.

14.

Zástupci Performia jsou vždy zvědaví na vaše dotazy

Neexistuje hloupá otázka. Vše se dá vyřešit, pokud se pustíme do konstruktivní komunikace.

Velký podíl na zlepšení pracovního prostředí v naší firmě mají i pracovnice vaší firmy. Ověření, zda mé vyhodnocení je správné, doplňování našich znalostí pro kontrolu produktivity, ověření referencí, typy na inzeráty a další podpora je pro nás velmi významná.
Libor Sedláček, jednatel firmy GUMEX, spol. s.r.o.

15.

Najít nového šikovného člověka je teď hra

Není třeba být "vážný", aby se povedlo něco důležitého. Výběr lidí může patřit mezi vaše nejoblíbenější činnosti.

Hledání nových lidí už nás tolik nestresuje, po delší době se na připravované pohovory těšíme.
Kateřina Mléčková, Communication Manager společnosti HiTechSolar s.r.o.

Začněte přednáškou

Přednášky Jak efektivně vybírat zaměstnance se zúčastnilo již více než 4 000 lidí z řad manažerů, šéfů a personalistů. Na přednášce naši trenéři ochotně a srozumitelně předávají své zkušenosti
z výběru a hodnocení lidí.