Cesta úspěšného klienta Performia

Nevíte, kterou službou od nás začít? Nebo už máte některou z nich za sebou a nejste si jisti, co dál? Podívejte se na to, jak vypadala cesta většiny našich klientů, kteří jsou dnes úspěšní nejen v najímání a hodnocení zaměstnanců, ale jejichž firma celkově lépe prosperuje a pokořuje stále vyšší a vyšší cíle.

Prostě se naučili vybudovat úspěšný tým!


ČÍM ZAČÍT A JAK PROJÍT CESTU DO CÍLE?

Pro popis úspěšného klienta použijeme dvě jména: Jiří pro ředitele firmy a Katka pro jejich personalistku, která možná na začátku měla na starosti ještě další věci.

1. ÚVODNÍ ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA

Jiří s Katkou zhlédli online přednášku Jak efektivně vybírat zaměstnance a dozvěděli se první informace, díky nimž začali s větší jistotou rozeznávat produktivní lidi od destruktivních.

2. SCHŮZKA S KONZULTANTEM

Po přednášce se Jiří potkal s konzultantkou Performia, specialistkou na budování úspěšných týmů, aby spolu zjistili, jak by mohli Jiřího firmu posunout dál.

3. SEMINÁŘ: ZA 5 DNÍ EXPERTEM NA BUDOVÁNÍ TÝMU

Jiří a Katka absolvovali 2 klíčové semináře, kde se za pouhých 5 dní stali kompletními experty na výběr produktivních zaměstnanců, motivaci a hodnocení stávajících zaměstnanců.

4. INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK NÁBORU

Teorie a cvičení na semináři jsou skvělá, ale teprve praxe ukáže! Proto se Katka po nějaké době dělání pohovorů rozhodla pro jednodenní individuální trénink náboru a stala se tak mistrem na rozpoznání produktivních uchazečů.

5. NEOMEZENÉ POUŽÍVÁNÍ ONLINE NÁSTROJŮ PERFORMIA

Protože se už Jiří a Katka naučili ze seminářů a tréninku takřka vše, pořídili si od Performie licenci k online systému. Díky němu využívají dotazníky osobnosti a jiné doplňkové testy neomezeně tak často, jak se jim jen zlíbí. Spolu s těmito online nástroji získali jistotu v najímání i práci s lidmi.

Jiří a Katka jsou nyní experty na budování úspěšného a výkonného týmu.