MÅRTEN RUNOW: Když někoho najímáte, ujistěte se, že to pomůže prosperitě firmy

Koncept PPM vznikl pod taktovkou dvou specialistů na lidi. Jedním spolutvůrcem pojmu PPM je Lucie Spáčilová. Druhým je pak Mårten Runow, mezinárodně uznávaný expert na budování produktivních týmů a zakladatel společnosti Performia International. Pojďme se podívat, co o PPM říká on. 


Koncept PPM vznikl v létě roku 2020, kdy jsme s českým týmem na centrále ve Švédsku diskutovali o tom, co víc bychom mohli pro naše klienty udělat. Viděli jsme, že potřebují jednoduché návody, které by se člověk snadno naučil a aplikoval do praxe, aby dosáhl rychlého zlepšení lidí. Vzniklo tak několik dílčích kroků, které se na konci, po postupném poskládání, mohou stát zdrojem velké změny,“ popisuje Mårten Runow vznik konceptu. 

Úspěch firmy závisí na produktivitě

Když Mårten Runow na konferenci v Praze v roce 2021 mluvil o konceptu PPM a když o něm později mluvila i Lucie Spáčilová třeba na konferenci HR days, oba zmínili, že role personalisty a role manažera pro produktivitu personálu se od sebe často výrazně liší. Manažer pro produktivitu personálu má totiž mnohem širší záběr a měl by mít mnohem větší pole působnosti.

„Úspěch každé organizace, která má klasické platící klienty, závisí na tom, co dokáže klientům dodat. A když to umí dodat rychleji, v lepší kvalitě a precizněji, bude mít logicky větší příjem peněz. Dá se říct, že PPM je pro personální oddělení návod, jak toto celé ovlivnit, jak pomocí jednotlivých kroků posunout firmu o velký kus dopředu. Cílem takového managementu je posunout každého člena týmu k ještě lepším výsledkům. I proto to nazýváme management produktivity personálu,“ uvádí Mårten Runow.

Podle Runowa PPM pracuje spíše s tím, co má být výsledkem práce každého zaměstnance, než s tím, co si zaměstnanec o něčem myslí, jak se cítí a jak přemýšlí. „Když máš zdravý rozum a chuť věci zlepšovat, můžeš uspět a také uspěješ. Možná to nevyřeší všechny problémy, ale je to velmi praktický způsob, jak jednotlivce ve skupině nebo ve firmě zdokonalovat.“ dodává Mårten Runow.

Mårten Runow, jeden ze spoluautorů konceptu PPM 

PPM je jako zubař

Když se podíváte, jak důležitou roli manažer pro produktivitu personálu má, kolik toho může ve firmě ovlivnit, nejspíš vás stejně jako mě napadne otázka: „Jaký by měl PPM vlastně být?“ I na to mi dal Mårten Runow odpověď. „U PPM by mělo být nejdůležitější to, že miluje pozorovat, jak se lidé posouvají a zlepšují. K tomu potřebuje samozřejmě trochu zkušeností s produktivitou, musí být schopný poznat, že se lidé ve své práci mohou zlepšit. PPM by měl tedy umět velmi dobře pozorovat a také vidět zlepšení vlastně i dřív, než k němu vůbec dojde. Když vidí člověka, který se s něčím pere, už rovnou pozná, co je třeba vylepšit, aby se mu dařilo lépe,“ říká Mårten Runow.

Trochu s nadsázkou přirovnává Runow práci PPM k práci zubaře. Když se vám zubař podívá do pusy, také musí poznat, který zub vytrhnout, který vyvrtat, zaplombovat nebo který jen dál posilovat správným čištěním. Když bude zubař umět pro každý zub zvolit správnou péči, pacient bude mít nakonec krásný zdravý chrup. A to stejné platí u pracovního týmu.

„Pokud najmeme lidi a nepřinese nám to žádný příjem, pak nevím, proč jsme je vlastně najímali.“
Mårten Runow

Je HR jen nákladová položka?

V mnoha firmách se bohužel stále setkáváme s tím, že je personální oddělení bráno jako nákladová položka, jako oddělení, které do firmy nemůže přinést peníze. Když se ale podíváme na náš koncept, zdá se, že je to právě naopak. Skrze kvalitní nábor a dobrou práci s lidmi se mohou zlepšit výsledky celé firmy.

„To je absolutně bláznivá myšlenka, se kterou firmy k HR přistupují. Kdybyste se přenesli do doby, kdy Steve Jobs budoval Apple, viděli byste, že sám Jobs vedl pohovory s pěti tisíci kandidáty, aby našel lidi do svého týmu vývojářů. Myslíte si, že kdyby výběru lidí nepřikládal takovou hodnotu, dostal by se Apple tam, kde je teď?“ ptá se Mårten Runow. „Když hledáte kolegy do týmu, je třeba to dělat s určitou vášní a správnou představou, co všechno budete moci udělat, když najmete ty správné lidi. Protože pokud najmeme lidi a nepřinese nám to žádný příjem, pak nevím, proč jsme je vlastně najímali. Když někoho nabíráte, měli byste si být jistí, že expanze firmy, růst i způsoby řešení výroby produktů se zlepší, takže budete na trhu úspěšnější,“ dodává.

Lidé, kteří pracují v personálním oddělení, by podle Mårtena Runowa neměli být pouze produktivní, měli by být těmi nejproduktivnějšími lidmi z celé firmy. A měli by to být ti, kteří se nejvíce zajímají o to, zda firma expanduje, jestli se někam posouvá a vydělává více peněz. Protože pokud jsou to lidé, které toto nezajímá a kteří jen dělají pohovory a snaží se firmu naplnit lidmi, se kterými nebudou velké problémy, nestačí to.

A právě dobrý nábor je to první, co by měla firma a PPM řešit. „PPM má dva hlavní úkoly. Prvním je ujistit se, že dokáže najmout velmi produktivní lidi. A druhý je vytrénovat lidi, aby lépe rozuměli své práci, tomu, co mají firmě přinášet a jak to udělat nejlépe. A je to přesně v tomto pořadí, protože trénink lidí není způsob, jak z neproduktivních udělat produktivní, ale způsob, jak z produktivních udělat ještě produktivnější.“ vysvětluje Mårten Runow.

PPM je pro personální oddělení návod, jak pomocí jednotlivých kroků posunout firmu o velký kus dopředu

PPM funguje všude na světě

Protože je Performia mezinárodní společnost, můžeme s velkou jistotou říct, že koncept PPM a koncept náboru založeného na produktivitě bude fungovat ve všech zemích světa. „Zajímavé je, že když se podíváte na produktivního člověka v Japonsku a srovnáte ho s produktivním člověkem v Brně, nebudou se v pohledu na práci příliš lišit. A když použijete stejné funkční principy na vedení a zlepšování člověka v Japonsku a v Brně, povede se vám to v obou případech.“ popisuje Mårten Runow.

Jak bychom tedy shrnuli PPM do jedné věty? „Koncept PPM je vlastně jednoduchý a v praxi použitelný způsob, jak postupně zvýšit produktivitu každého člena týmu.“ vysvětluje Mårten Runow.

„Když máte ve firmě PPM, tedy máte někoho, kdo na tom aktivně pracuje, měla by to být vážně zábava. Takže pokud je koncept PPM o postupném zavádění snadných principů do praxe, ale zábava to u vás není, děláte něco špatně“ uzavírá Mårten Runow.

Text s Mårtenem Runowem sestavila Barbora Hartmannová.

Foto: Performia International, Shutterstock

Chcete začít cestu ke svému vlastnímu PPM

Prvním krokem je klíčový seminář Jak  vytvořit a udržet skvělý tým


O autorovi článku

Barbora Hartmannová

Bára je kreativec v pravém slova smyslu a s nadšením se vrhá do nových nápadů. Zároveň má skvělý "marketingový čuch" na to, co nejvíce funguje, a schopnost to držet a nepustit. Jako někdo, kdo nese PR firmy, je absolutně na svém místě, protože Báru není možné nemít rád. Připravuje třeba časopis Dobrodružství personalistiky nebo články pro média a pravidelně vás seznamuje s tím, co je u nás nového.

KATEŘINA KREJČÍ: Tým nemůže fungovat, pokud nechceme rozumět lidem


Obor stavebnictví nevystudovala, a i přesto nastoupila do společnosti SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., kterou dnes vede jako jednatelka. Našla způsoby, jak se o oboru i lidech, které vede, dozvědět víc, a pochopila, že i její vedoucí musí lidem rozumět. Je spolurealizátorkou několika projektů, které podporují zručnost dětí a jejich kladný vztah k technickým oborům. Kateřina Krejčí rozhodně má o vedení firmy i lidí v ní co říct.

celý článek

Z PRAXE: Proč porozumění lidem zlepšuje manažerské schopnosti


Zapomeňte na ohraná klišé. Rozumět lidem není jen o vytváření společenských vztahů. Je to o odhalení potenciálu každého jednotlivce ve vašem týmu, je to společná cesta k cíli a je to také klíč k efektivnímu vedení lidí. Mohl by dirigent vést stohlavý orchestr, kdyby neznal dovednosti každého hudebníka? Pravděpodobně ano, ale poslouchat by se to nedalo. Stejně tak je tomu i v případě středního managementu. Zeptali jsme se několika zástupců českých firem, kteří vzdělávají své manažery právě v této oblasti, na to, co jim to přináší. Jste zvědaví?

celý článek

Jak ztratit kandidáta v deseti krocích


Boj o skvělé zaměstnance neutichl a firmy se předhání v tom, co jim nabídnout, aby je získali pro sebe. Možná i kvůli tomuto přístupu se některé organizace svým přístupem k výběrovému řízení nevědomky samy ochuzují o zajímavé uchazeče. Co dělají, že ztrácí u své cílové skupiny plusové body? Tady je deset chyb, které ve výběrových řízeních nejčastěji pozorujeme.

celý článek

5 nejčastějších chyb, které děláme v interní komunikaci


Interní komunikace je téma, o kterém se často mluví a píše, a přesto je stále žádané. Jako by mu firmy stále dostatečně nerozuměly. Základní otázkou není, jak interní komunikaci správně nastavit, ale proč se jí vůbec zabývat.

celý článek