Koncept PPM pokrývá mnoho oblastí, a když s ním začínáte, je téměř nemožné věnovat se všem najednou. Už teď ale známe české firmy, které koncept PPM zavedly, a právě v těch jsme se zeptali, jak jim v praxi funguje a jaké další kroky chystají.

Tento článek vyšel ve 32. čísle časopisu DOBRODRUŽSTVÍ PERSONALISTIKY.


1. Kdy jste si uvědomili, že HR by nemělo stát jen na administrativě a náboru, ale na komplexnější práci s lidmi? A proč by to tak podle vás vlastně mělo být?
2. Jaké oblasti z konceptu PPM (Personnel Productivity Management – management produktivity personálu) jste kromě náboru kvalitních lidí již zavedli? Jaký efekt to ve firmě má?
3. Jaké další kroky máte v plánu a co si od toho slibujete?

Jana Jiřincová, asistentka CEO, PR a personalistka ve společnosti KLAUS Timber a.s.

Luboš Galeta
ředitel sekce Vnitřní služby ve společnosti SERVIS CLIMAX a.s.

Celkový počet zaměstnanců: 630
Za poslední rok přibylo 100 zaměstnanců.
S Performií spolupracují 15 let

1. Společnost Servis Climax je založena na lidech a práci s nimi. Nejčastěji naši zaměstnanci oceňují právě kolektiv a celkovou atmosféru ve firmě.

Začínali jsme s desítkami zaměstnanců, všichni se osobně znali a bylo jednodušší reagovat na jejich individuální potřeby. Jak jsme narostli, postupně se tato péče začala vytrácet. Lidé začali odcházet. V té chvíli nám došlo, že tímto směrem jít nemůžeme. Díky současnému personálnímu oddělení, podpoře vedení, externích spolupracovníků a firemních srdcařů se vracíme tam, kde jsme začínali. A proč by to tak mělo být? Stejně jako u dárků vás přeci více potěší ten, který je vybraný přímo pro vás.

2. Téměř v každé místnosti u nás najdete osobní statistiky zobrazující produkty jednotlivých zaměstnanců vycházející z klobouků (= popis pracovní pozice, pozn. redakce) a z organizační tabule. Díky tomu dobře monitorujeme, co se nám daří, kde je potřeba přitlačit a kdo je za danou oblast zodpovědný. Dbáme také na komunikaci se zaměstnanci, a to běžnými poradami, pravidelným hodnocením, TV smyčkou, firemním časopisem i setkáními se zaměstnanci. Díky tomu víme, že jsme kus cesty ušli a jaký kopec nás ještě čeká.

3. V příštím roce bychom se rádi zaměřili na procesy ve firmě, jejich zjednodušování a nápravu těch, které nefungují nebo jsou zastaralé. S tím bude souviset také oprava a vyřazení směrnic a revize orgboardu (= organizační tabule zobrazující strukturu firmy, pozn. redakce). I nadále chceme pokračovat ve zlepšování komunikace, kde se zaměříme na to, jak co nejjednodušeji komunikovat, kam chceme společně směřovat.

Veronika Baumruková
prokurista ve firmě BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.

Celkový počet zaměstnanců: 136 (106 kmenových + 30 agenturních)
Za poslední 2 roky přibylo 35 zaměstnanců.
S Performií spolupracují 4 roky

1. Jako rodinná firma si uvědomujeme význam výběru našich zaměstnanců již velmi dlouho. V roce 2009 jsme díky velké strojírenské krizi čelili nedostatku finančních prostředků. Hrozilo propouštění i krach celé společnosti.

Eva Púčiková, personalistka a mzdová účetní ve společnosti ASKO a.s.

Naši dlouholetí zaměstnanci fungovali jako celek díky vzájemným vazbám a tomu, že jim práce dávala smysl. Jen díky jejich odhodlání se nám podařilo krizi přečkat bez propuštění jediného zaměstnance. Uvědomili jsme si, že stabilní tým je to nejcennější, co máme.

Personalista je první branou do společnosti. Proto by se měl zajímat o to, jaký kandidát se do firmy hlásí, ale i o to, co v práci potřebuje, aby byl produktivní a spokojený. Práce nám musí dávat smysl a k vytváření hodnot potřebujeme parťáky, bez nich to nejde. Proto by mělo HR stát na komplexnější práci s lidmi, nejen na administrativním výběru podle životopisů. S manželem jsme se tedy rozhodli, že absolvujeme školení pro výběr kandidátů od Performie a postupně si budeme kandidáty testovat sami.

2. Vždy jsme se k zaměstnancům chovali kolegiálně a dávali jim pravomoci, které s sebou samozřejmě přináší i zodpovědnost. Čím více pravomocí měli, tím více se cítili být členy týmu a vytvářeli hodnoty ne proto, že jim to někdo nařídil, ale proto, že jim to dávalo smysl.

V čele společnosti je pouze majitel a jednatel v jedné osobě. Ostatní oddělení vede vždy jeden vedoucí, který vykonává jak roli mistra ve výrobě, tak manažera. Zodpovídá za oddělení jak v oblasti personální, tak výrobní i technické. V poslední době jsme se rozrostli, tak postupně rozšiřujeme základnu vedoucích o „parťáka“ ve stejné linii, který stávajícímu vedoucímu pomáhá. Absence manažerů v různých stupních řízení pak dává lidem větší prostor pro vlastní zodpovědnost a zároveň nedochází ke ztrátě v přenosu informací (pracovník – vedoucí – majitel).

Z konceptu PPM jsme nejvíce zapracovali na produktivitě práce u výrobních pozic, zefektivnění předávání informací a vzdělávání. Pořádáme pravidelná školení v oblasti firemní spolupráce a vzájemných vztahů. Podporujeme studium cizích jazyků na různých jazykových úrovních. V různých oblastech poskytujeme rozšiřování kvalifikace a odborné vzdělávání technických pracovníků. V technických oblastech jsme na absolutní špičce v moderních technologiích, automatizaci a propojenosti systému s výrobními zařízeními.

3. Nyní máme v plánu personální audit stávajících zaměstnanců a dotažení kompletních klobouků pro jednotlivé profese.

Kateřina Počtová, personalistka ve společnosti Backbone s.r.o.

Kamila Pokorná
jednatelka společnosti Pokorny industries s.r.o.

Celkový počet zaměstnanců: 95
Za poslední 2 roky přibylo 20 zaměstnanců.
S Performií spolupracují 14 let

1. Že je nutná komplexnější práce s lidmi, jsme si uvědomili v momentě, kdy se nám podařilo najít lidi s vynikajícím potenciálem, a přesto se nám s nimi v několika případech nepodařilo dosáhnout dobrých pracovních výsledků. Někteří z nich nakonec odešli.

2. Z oblasti konceptu PPM jsme zavedli nábor kvalitních lidí i pravidelné měření produktivity u jednotlivých pozic. Hodnocení jsou stanovena na základě významu a časové náročnosti činností. Vývoj produktivity pravidelně monitorujeme pomocí grafů a hledáme silné i slabé stránky. Snažíme se podporovat dobrou produktivitu a motivovat lidi k lepším výsledkům. Tato podpora je zaměřena na osobní rozvoj (odborné, jazykové i další vzdělávání) a vytváření podmínek pro rozvoj kreativity jednotlivců. Efektem ve firmě je širší nabídka produktů i služeb, lepší podpora zákazníků a zlepšování vnitrofiremních procesů.

3. Dále plánujeme kroky zaměřené zhruba stejně jako do teď. Pustíme se do zlepšování náborupodpory produktivních lidí i jejich činností ve firmě. Věříme, že tak posuneme naše týmy zase o kus dál.

Rozhovor připravila: Barbora Berková

Rozhovor byl pořízen v prosinci 2022.

Foto: archiv dotazovaných, shutterstock.com

Chcete začít cestu ke svému vlastnímu PPM? 

Prvním krokem je klíčový seminář Jak  vytvořit a udržet skvělý tým


O autorovi článku

Barbora Berková

Webináře, přednášky, uzavřená setkání, o všechny tyto akce se Barča stará. Kromě toho pomáhá s PR, píše novinky, články a je vždy k ruce marketingovému a PR oddělení. Ochotně pomáhá takzvaně na všech frontách.

MARKÉTA SOUHRADOVÁ: I když jsme korporát, daří se nám neztrácet lidský přístup


Když se řekne „korporát“, nemálo z nás si kromě benefitů a dobrého zápisu do životopisu vybaví i nemožnost věci flexibilně měnit, hromadu procesů a směrnic nebo malý zájem o názory jednotlivce. Ale když se řekne Wienerberger s.r.o., napadne mě téměř přesný opak. Více jsem si o tom všem povídala s country HR manažerkou firmy s více než tisícovkou zaměstnanců Markétou Souhradovou. Jsem zvědavá, co si o korporátech budete po přečtení myslet vy.

celý článek

ALŽBĚTA TRUPAROVÁ: Pocitům při návratu domů z náročné mise se nic nevyrovná


Personální a finanční manažerka Lékařů bez hranic Alžběta Truparová má za sebou devět misí. Působila v různých zemích, od Mexika, Ukrajiny a Iráku až po Súdán nebo Jemen. Samotných lékařů či zdravotnických pozic je v organizaci, která poskytuje zdravotnickou a humanitární pomoc v konfliktních oblastech, po přírodních katastrofách a při epidemiích, asi jen polovina. Bez odborníků v oblasti lidských zdrojů, financí, zásobování a bez dalších technických profesí by se totiž projekty ve více než sedmdesáti zemích světa neobešly.

celý článek

VERONIKA KALLAUSCHOVÁ: Když je někdo produktivní a chce, vše ho naučíme


Představte si firmu plnou techniků. Máte? A teď si představte drobnou mladou holčinu, která rozhoduje o jejich přijetí do firmy, zaškolování a progresu. Jestli se vám to aspoň trochu povedlo, pak máte obrázek společnosti Backbone s.r.o. a její personalistky Veroniky Kallauschové, která je sama živým důkazem toho, že zdání klame a předsudky je lepší raději hodit do koše.

celý článek

Ztracená generace nebo skrytý potenciál? Co s dětmi, které se nedostaly na střední


Nadcházející generace, která právě skončila základní školu, se ocitá v obtížné situaci. Mnoho z nich se totiž z důvodu nedostatku kapacit nedostalo na střední školy s maturitou, což jim odepře možnost získat tradiční vysokoškolské vzdělání. Na trhu práce se tak v budoucnu objeví značné množství mladých lidí, kteří nebudou disponovat vysokoškolskými tituly. Tento vývoj vyvolává otázku: Není na čase změnit náš pohled na důležitost dosaženého vzdělání?

celý článek