Koncept PPM pokrývá mnoho oblastí, a když s ním začínáte, je téměř nemožné věnovat se všem najednou. Už teď ale známe české firmy, které koncept PPM zavedly, a právě v těch jsme se zeptali, jak jim v praxi funguje a jaké další kroky chystají.

Tento článek vyšel ve 32. čísle časopisu DOBRODRUŽSTVÍ PERSONALISTIKY.


1. Kdy jste si uvědomili, že HR by nemělo stát jen na administrativě a náboru, ale na komplexnější práci s lidmi? A proč by to tak podle vás vlastně mělo být?
2. Jaké oblasti z konceptu PPM (Personnel Productivity Management – management produktivity personálu) jste kromě náboru kvalitních lidí již zavedli? Jaký efekt to ve firmě má?
3. Jaké další kroky máte v plánu a co si od toho slibujete?

Jana Jiřincová, asistentka CEO, PR a personalistka ve společnosti KLAUS Timber a.s.

Luboš Galeta
ředitel sekce Vnitřní služby ve společnosti SERVIS CLIMAX a.s.

Celkový počet zaměstnanců: 630
Za poslední rok přibylo 100 zaměstnanců.
S Performií spolupracují 15 let

1. Společnost Servis Climax je založena na lidech a práci s nimi. Nejčastěji naši zaměstnanci oceňují právě kolektiv a celkovou atmosféru ve firmě.

Začínali jsme s desítkami zaměstnanců, všichni se osobně znali a bylo jednodušší reagovat na jejich individuální potřeby. Jak jsme narostli, postupně se tato péče začala vytrácet. Lidé začali odcházet. V té chvíli nám došlo, že tímto směrem jít nemůžeme. Díky současnému personálnímu oddělení, podpoře vedení, externích spolupracovníků a firemních srdcařů se vracíme tam, kde jsme začínali. A proč by to tak mělo být? Stejně jako u dárků vás přeci více potěší ten, který je vybraný přímo pro vás.

2. Téměř v každé místnosti u nás najdete osobní statistiky zobrazující produkty jednotlivých zaměstnanců vycházející z klobouků (= popis pracovní pozice, pozn. redakce) a z organizační tabule. Díky tomu dobře monitorujeme, co se nám daří, kde je potřeba přitlačit a kdo je za danou oblast zodpovědný. Dbáme také na komunikaci se zaměstnanci, a to běžnými poradami, pravidelným hodnocením, TV smyčkou, firemním časopisem i setkáními se zaměstnanci. Díky tomu víme, že jsme kus cesty ušli a jaký kopec nás ještě čeká.

3. V příštím roce bychom se rádi zaměřili na procesy ve firmě, jejich zjednodušování a nápravu těch, které nefungují nebo jsou zastaralé. S tím bude souviset také oprava a vyřazení směrnic a revize orgboardu (= organizační tabule zobrazující strukturu firmy, pozn. redakce). I nadále chceme pokračovat ve zlepšování komunikace, kde se zaměříme na to, jak co nejjednodušeji komunikovat, kam chceme společně směřovat.

Veronika Baumruková
prokurista ve firmě BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o.

Celkový počet zaměstnanců: 136 (106 kmenových + 30 agenturních)
Za poslední 2 roky přibylo 35 zaměstnanců.
S Performií spolupracují 4 roky

1. Jako rodinná firma si uvědomujeme význam výběru našich zaměstnanců již velmi dlouho. V roce 2009 jsme díky velké strojírenské krizi čelili nedostatku finančních prostředků. Hrozilo propouštění i krach celé společnosti.

Eva Púčiková, personalistka a mzdová účetní ve společnosti ASKO a.s.

Naši dlouholetí zaměstnanci fungovali jako celek díky vzájemným vazbám a tomu, že jim práce dávala smysl. Jen díky jejich odhodlání se nám podařilo krizi přečkat bez propuštění jediného zaměstnance. Uvědomili jsme si, že stabilní tým je to nejcennější, co máme.

Personalista je první branou do společnosti. Proto by se měl zajímat o to, jaký kandidát se do firmy hlásí, ale i o to, co v práci potřebuje, aby byl produktivní a spokojený. Práce nám musí dávat smysl a k vytváření hodnot potřebujeme parťáky, bez nich to nejde. Proto by mělo HR stát na komplexnější práci s lidmi, nejen na administrativním výběru podle životopisů. S manželem jsme se tedy rozhodli, že absolvujeme školení pro výběr kandidátů od Performie a postupně si budeme kandidáty testovat sami.

2. Vždy jsme se k zaměstnancům chovali kolegiálně a dávali jim pravomoci, které s sebou samozřejmě přináší i zodpovědnost. Čím více pravomocí měli, tím více se cítili být členy týmu a vytvářeli hodnoty ne proto, že jim to někdo nařídil, ale proto, že jim to dávalo smysl.

V čele společnosti je pouze majitel a jednatel v jedné osobě. Ostatní oddělení vede vždy jeden vedoucí, který vykonává jak roli mistra ve výrobě, tak manažera. Zodpovídá za oddělení jak v oblasti personální, tak výrobní i technické. V poslední době jsme se rozrostli, tak postupně rozšiřujeme základnu vedoucích o „parťáka“ ve stejné linii, který stávajícímu vedoucímu pomáhá. Absence manažerů v různých stupních řízení pak dává lidem větší prostor pro vlastní zodpovědnost a zároveň nedochází ke ztrátě v přenosu informací (pracovník – vedoucí – majitel).

Z konceptu PPM jsme nejvíce zapracovali na produktivitě práce u výrobních pozic, zefektivnění předávání informací a vzdělávání. Pořádáme pravidelná školení v oblasti firemní spolupráce a vzájemných vztahů. Podporujeme studium cizích jazyků na různých jazykových úrovních. V různých oblastech poskytujeme rozšiřování kvalifikace a odborné vzdělávání technických pracovníků. V technických oblastech jsme na absolutní špičce v moderních technologiích, automatizaci a propojenosti systému s výrobními zařízeními.

3. Nyní máme v plánu personální audit stávajících zaměstnanců a dotažení kompletních klobouků pro jednotlivé profese.

Kateřina Počtová, personalistka ve společnosti Backbone s.r.o.

Kamila Pokorná
jednatelka společnosti Pokorny industries s.r.o.

Celkový počet zaměstnanců: 95
Za poslední 2 roky přibylo 20 zaměstnanců.
S Performií spolupracují 14 let

1. Že je nutná komplexnější práce s lidmi, jsme si uvědomili v momentě, kdy se nám podařilo najít lidi s vynikajícím potenciálem, a přesto se nám s nimi v několika případech nepodařilo dosáhnout dobrých pracovních výsledků. Někteří z nich nakonec odešli.

2. Z oblasti konceptu PPM jsme zavedli nábor kvalitních lidí i pravidelné měření produktivity u jednotlivých pozic. Hodnocení jsou stanovena na základě významu a časové náročnosti činností. Vývoj produktivity pravidelně monitorujeme pomocí grafů a hledáme silné i slabé stránky. Snažíme se podporovat dobrou produktivitu a motivovat lidi k lepším výsledkům. Tato podpora je zaměřena na osobní rozvoj (odborné, jazykové i další vzdělávání) a vytváření podmínek pro rozvoj kreativity jednotlivců. Efektem ve firmě je širší nabídka produktů i služeb, lepší podpora zákazníků a zlepšování vnitrofiremních procesů.

3. Dále plánujeme kroky zaměřené zhruba stejně jako do teď. Pustíme se do zlepšování náborupodpory produktivních lidí i jejich činností ve firmě. Věříme, že tak posuneme naše týmy zase o kus dál.

Rozhovor připravila: Barbora Berková

Rozhovor byl pořízen v prosinci 2022.

Foto: archiv dotazovaných, shutterstock.com

Chcete začít cestu ke svému vlastnímu PPM? 

Prvním krokem je klíčový seminář Jak  vytvořit a udržet skvělý tým


O autorovi článku

Barbora Berková

Webináře, přednášky, uzavřená setkání, o všechny tyto akce se Barča stará. Kromě toho pomáhá s PR, píše novinky, články a je vždy k ruce marketingovému a PR oddělení. Ochotně pomáhá takzvaně na všech frontách.

Kdo vás připraví o nejlepší kandidáty? Vaše vlastní předsudky!


Od té doby, co na většinu pozic nečekají za vraty firem zástupy kandidátů, jsou předsudky nevděčným luxusem. Některé jsou už tak zažité, že je lidé pokládají za platné zákonitosti, se kterými je prostě potřeba počítat. Například takový věk. Spousta lidí je opravdu přesvědčena, že mladý člověk má v sobě automaticky více pracovního entusiasmu nežli lidé starší. Vychází to ze zkušenosti, ze sociologického výzkumu nebo je to jen chybná domněnka? Pojďme se na to podívat blíže.

celý článek

Inzerce: Co přitáhne ty nejlepší uchazeče


Ačkoli se může zdát, že inzerát není ve výběrovém řízení tak důležitý prvek, je to možná právě naopak. Možná se nám ti nejšikovnější ani nepřihlásí, protože je inzerát nezaujme nebo v něm požadujeme něco, bez čeho bychom se možná klidně obešli. Abychom se na to podívali z jiné perspektivy, zeptali jsme se úspěšných uchazečů, kteří už dnes jsou velmi hodnotným článkem firmy, jak inzerci vnímají oni.

celý článek

Nábor lidí do výroby? Mission possible!


Vhodného kandidáta aby dnes člověk pohledal a u pozic ve výrobě to platí dvojnásob. Nedávno jsme pomáhali jedné naší klientce přenastavit náborový proces, a protože se nám tato strategie vydařila a vhodného zaměstnance jsme nakonec našli, rádi bychom se s vámi o celý proces a změny v něm podělili. Někdy se totiž může zdát, že najít vhodného člověka je doslova mission impossible neboli nemožná mise. My vám však chceme ukázat, jak z mission impossible pár kroky udělat mission possible. Zkrátka, že uspět je možné.

celý článek

ALENA JETELINOVÁ: Když chci, aby byli lidé produktivní, sama pro ně tu energii musím mít


Za půl roku práce se jí podařilo obsadit deset klíčových pozic. Nové kolegy získala třeba přes doporučení na LinkedInu, obsadila pozici řidiče, která byla volná několik měsíců, a o hledaných pozicích bylo díky ní slyšet třeba i v lokálních rozhlasech. To všechno se zanedbatelnými náklady na inzerci. Pokud chcete argumentovat, že to není možné, připravte se, že při čtení rozhovoru s velmi šikovnou, kreativní a zároveň skromnou personalistkou společnosti STAVOSPOL, s.r.o., Alenou Jetelinovou možná změníte názor.

celý článek