Když nemáte dobře motivované lidi, žádné benefity to nezachrání

Asi vám nemusím říkat, že jedním z hlavních a zároveň nejpalčivějších témat, která se týkají zaměstnanců, je jejich motivace. Mnohým manažerům už při slově „motivace“ vstávají vlasy na hlavě. Není divu. Snažíte se hlavně zařídit, aby vaše oddělení mělo výsledky a všechno fungovalo podle vašeho plánu. Stále ale narážíte na to, že vaši lidé zapomínají na to, co už jste jim dvakrát připomněli, dělají chyby, nebo jsou příliš pomalí, a když po nich něco chcete, ne vždy jsou z toho úplně nadšení. Práce se ale pořád ještě z velké části bez lidí prostě neudělá, a tak je tu jeden nástroj, který vám jako manažerovi může výrazně pomoci, když víte, jak s ním zacházet – motivace. I proto jsem pro vás vytáhli z našich nejčtenějších článků o motivaci to nejpodstatnější. Věříme, že vám to bude k užitku.

Tento článek vyšel ve 30. čísle časopisu DOBRODRUŽSTVÍ PERSONALISTIKY.


Lidé neopouštějí firmy, ale manažery

Autor: Hana Slačálková Publikováno: Efektivní podnikání, duben 2022

1. NEDOSTATEK POZORNOSTI: Většina manažerů věnuje primární pozornost problémovým pracovníkům, kteří nedostatečně produkují a negenerují požadované výsledky. Pak jim ale nezbývá čas na ty šikovné, kteří si se spoustou věcí poradí sami. Každý člověk ale více či méně potřebuje pozornost a jejich ignorací v nich můžeme pěstovat pocit nedocenění a jejich odchod už může viset ve vzduchu. 

2. DLOUHODOBÁ TOLERANCE NEPRODUKTIVNÍCH LIDÍ:Nedostatek kvalitního personálu dohnal některé firmy k tomu, že najímají vše, co má „ruce a nohy“. Bohužel se ale někdy stane, že vybraný člověk nemá výsledky a jeho pracovní morálka je nízká. Šéf mu tento přístup toleruje, jelikož se bojí, že stejně nikoho jiného nenajde. Tím nastává velmi nebezpečná situace. Když u někoho toleruji, že dělá svou práci třeba na 50 %, snižuji si standard, který postupně dostávám od ostatních.

3. ZAMĚŘENÍ NA NEDOSTATKY: Někteří vedoucí mají pocit, že nejlepší cestou, jak posouvat své lidi, je zaměřit se na jejich chyby. Toto však může být zrádná cesta, jelikož jedno z manažerských pravidel říká, že čemu dáme pozornost, to má tendence narůstat. Pokud se tedy budu dívat na to, co mí a lidé udělali špatně a v čem nejsou dobří, vidím toho logicky více a více. A to nemluvím o tom, že to na samotné lidi má negativní dopad, demotivuje je to.

Největší mýty o moderní motivaci zaměstnanců

Autor: Lucie Spáčilová Publikováno: Dobrodružství personalistiky, říjen 2020

Mýtus: „Probudit v lidech motivaci? To je přeci vždy práce vedoucího“

Toto je jeden z obřích mýtů moderní doby. Motivační složky, motivační nástroje, bonusové systémy, teambuildingy, odměny za loajalitu, to všechno je snaha nahradit interní motivaci tou externí.  Je to bohužel nefunkční řešení na existující problém. Pokud zaměstnanec není sám vnitřně motivován k práci, přijde snaha namotivovat jej nastavením okolního systému. Na první pohled to funguje. Ale i sám vedoucí brzy pochopí, že je to jen krátkodobé a že asi bude muset přijít s inovací a zaujmout jej ještě něčím zajímavějším. I když se vedoucí postaví třeba na hlavu, jeho interní motivace se ale nejspíš vůbec nezmění, neposune k lepšímu, neprobudí. Dál bude chybět nebo zůstane nedostatečná.

Opakujte, proč vaše firma existuje, co je účelem každé pozice, jak hodnotná je a jak moc přispívá firmě i týmu

Mýtus: „Čím nižší pozice, tím přízemnější motivace.“

To by znamenalo, že každý člověk v nižší pozici dělá práci jen pro peníze, a tím pádem se v tomto kandidáti od sebe neodlišují a z hlediska motivace je tedy úplně jedno, koho přijmete. V praxi to tak ale není. Určitě se nezřídka setkáme s lidmi, jejichž příjmy jsou tak na hraně, že si nemohou dovolit ten luxus na ně prostě až tak nemyslet a stává se, že je to to jediné, co je v tu chvíli motivuje.

Ale rozhodně to nejsou všichni. Setkávám se s lidmi různých oborů, pozic a postavení a ráda bych tímto tento mýtus definitivně shodila ze stolu. I když někteří lidé třeba právě na nižších pozicích nedělají zrovna práci snů, mají většinou možnost volby a ti motivovanější rozhodně vnímají rozdíly. Jsou na svého zaměstnavatele hrdí, váží si přístupu vedení, nedají dopustit na služby nebo produkty, na kterých se podílí. A to je rozhodně něco, co svědčí o zájmu, který lidem motivovaným pouze penězi běžně chybí.

Jak rozpohybovat dlouholeté zaměstnance

Autor: Renata Krutská Publikováno: www.performia.cz

Vidíte u vašich dlouholetých zaměstnanců, že jim pomalu klesá výkon? Máte pocit, že se vám něčím vzdalují? Na změny u vás reagují negativním postojem? Jejich aktivita byla kdysi na vysoké úrovni a dnes mají své vlastní pohodlné tempo? Možná je čas na pár otázek.

Podívejte se na 4 faktory – produktivitu, motivaci, osobnost a znalosti a sami si odpovězte na pár otázek:

  1. Ví, co je jeho produktem? Rozumí tomu? Ví, jaké podprodukty jsou nejefektivnější pro cestu k cíli, jejich finálnímu produktu?
  2. Je si stále vědom účelu firmy a toho, jak se na něm podílí? Vidíte jeho vlastní příspěvek k naplnění účelu?
  3. Rozumíte jeho osobnosti a víte, které vlastnosti mu pomáhají a které brání v dosahování dobré produkce?
  4. Je dostatečně kvalifikovaný? Má dostatek správných informací ke své práci?

Jestliže jste při odpovědích váhali nebo jste došli k závěru, že je na čem pracovat, doporučuji udělat správnou akci:

  • Proberte s ním odpovědi, týkající se jeho vlastních produktů (výsledků práce).
  • Zopakujte mu, proč vaše firma existuje, co je účelem jeho pozice, jak hodnotná je a jak moc přispívá firmě i týmu.
  • Zaměřte se na indikátory, které ukazují na překážky v dobré produkci. Pomůže vám test osobnostního potenciálu, který dodá jistotu vašemu pozorování a plnému porozumění danému člověku.
  • Sepište si termíny a obsah jeho pravidelné kvalifikace.

A pokud té motivace stále nemáte dostatek, máme pro vás e-book Desatero pro skvěle motivovaný tým.

Můžete si ho stáhnout zcela zdarma.

Připravila: Barbora Hartmannová

Zdroj fotografií: freepik.com

Potřebujete více inspirace? 
Přijďte na klíčový seminář "Jak vytvořit a udržet skvělý tým"! 


O autorovi článku

Barbora Hartmannová

Bára je kreativec v pravém slova smyslu a s nadšením se vrhá do nových nápadů. Zároveň má skvělý "marketingový čuch" na to, co nejvíce funguje, a schopnost to držet a nepustit. Jako někdo, kdo nese PR firmy, je absolutně na svém místě, protože Báru není možné nemít rád. Připravuje třeba časopis Dobrodružství personalistiky nebo články pro média a pravidelně vás seznamuje s tím, co je u nás nového.

7 největších chyb v inzerci a jak je napravit


Pokud vám inzerce na volné pozice nefunguje, je nejspíš něco špatně. Ale také máte určitě možnost to nějak změnit a tím to zlepšit. Jaké největší chyby v inzerátech nejčastěji vídáme? A jak si s nimi poradit, abyste měli šanci přitáhnout ty pravé kolegy? K těm největším chybám jsme vám připravili i konkrétní příklady z praxe. Autory inzerátů záměrně neuvádíme, protože každý má šanci se zlepšit, že?

celý článek

Předsudky snižují šanci získat do týmu ty nejlepší


Matky po rodičovské budou pořád doma s nemocnými dětmi. Starší lidé nestíhají tempo mladého týmu. Člověk bez zkušeností v oboru nám toho moc nepřinese. Lidé těsně po škole k nám půjdou jen načerpat zkušenosti do dalších zaměstnání. Je vám to povědomé? A víte, že kvůli předsudkům pro sebe možná nezískáte ty nejlepší?

celý článek

KATEŘINA KREJČÍ: Tým nemůže fungovat, pokud nechceme rozumět lidem


Obor stavebnictví nevystudovala, a i přesto nastoupila do společnosti SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., kterou dnes vede jako jednatelka. Našla způsoby, jak se o oboru i lidech, které vede, dozvědět víc, a pochopila, že i její vedoucí musí lidem rozumět. Je spolurealizátorkou několika projektů, které podporují zručnost dětí a jejich kladný vztah k technickým oborům. Kateřina Krejčí rozhodně má o vedení firmy i lidí v ní co říct.

celý článek

Z PRAXE: Proč porozumění lidem zlepšuje manažerské schopnosti


Zapomeňte na ohraná klišé. Rozumět lidem není jen o vytváření společenských vztahů. Je to o odhalení potenciálu každého jednotlivce ve vašem týmu, je to společná cesta k cíli a je to také klíč k efektivnímu vedení lidí. Mohl by dirigent vést stohlavý orchestr, kdyby neznal dovednosti každého hudebníka? Pravděpodobně ano, ale poslouchat by se to nedalo. Stejně tak je tomu i v případě středního managementu. Zeptali jsme se několika zástupců českých firem, kteří vzdělávají své manažery právě v této oblasti, na to, co jim to přináší. Jste zvědaví?

celý článek