Úzké propojení HR a vedení je pro úspěch zásadní, shodují se ředitelé českých firem

I když se koncept PPM jeví jako nový a moderní, neznamená to, že už jej v některých firmách přirozeně nepoužívají. Právě takové firmy jsme pro vás našli a jsme sami zvědaví, jak to máte v porovnání s nimi vy. Jsou tam podobné znaky? Pak vám gratuluji! Máte na čem pracovat? To je normální, vždy je co zlepšovat.

Tento článek vyšel ve 30. čísle časopisu DOBRODRUŽSTVÍ PERSONALISTIKY.


MARTIN JANKOVSKÝ, obchodní ředitel ve společnosti JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o.

1. Jakým činnostem se u vás ve firmě personalista věnuje a jaký tím má konkrétně zapříčinit výsledek?

Náš personalista se věnuje všemu, jelikož nejsme velká společnost. Důležité však je, že dbá na produktivitu na každém pracovním místě a při náboru nových zaměstnanců neakceptuje v této oblasti žádný kompromis. Proto jsme tým produktivních lidí se společným cílem.

2. Účelem Performie je vytrénovat pro české firmy generaci personalistů, kteří nemají na starosti jen nábor a administrativu. Hledáme spíše parťáka a oporu pro manažery a šéfy firem. Jak funguje spolupráce mezi vedením a personalistou u vás?

Hladce. Jsme sladěni ve společném pohledu na práci a firemní kulturu, všechno ostatní je bižuterie. Důležitá je také shoda v tom, že při náboru nového zaměstnance hledáme raději déle a svědomitě, než abychom přijali „zdůvodnitelný“ kompromis za účelem uzavření cyklu.

3. Jak budujete firemní kulturu? Je do tohoto procesu zapojen celý management, nebo to necháváte čistě na personalistovi? A jak by to podle vás mělo být v ideálním případě?

Firemní kulturu budujeme všichni a ona se tak přirozeně vyvíjí správným směrem. Základním kamenem je však standard nastavený personalistou, který je pěkně a srozumitelně popsán ve všeobecném klobouku (souboru základních směrnic a postupů, pozn. red.). Firemní kultura je citlivá a nehmatatelná záležitost, kterou však neomylně vnímá každý zaměstnanec i většina zákazníků. Proto je důležité mít pro ni postavený pevný základ (například zmíněný všeobecný klobouk), který pomůže nasměrovat trajektorii případné odchylky správným směrem.

4. Co jste od personalisty očekávali a jak se vám podařilo najít toho správného parťáka?

Naši současnou personalistku jsme přijali původně na pozici asistentky jednatele. Přirozeně se z ní stala personalistka a nyní se dále vyvíjí směrem k PPM (Personnel Productivity Manager, manažer pro produktivitu personálu, pozn. red.). Celé to tedy byl a stále je přirozený vývoj.

5. Jaký efekt pozorujete ve firmě od doby, co tam současného personalistu máte?

Žádná firma se neobejde bez funkčního vnitřního systému či struktury. A firma jsou v první řadě lidé, z nichž každý je originál. A když dá množina originálů dohromady funkční celek, je to náhoda, nebo je za tím systematická práce? Modří už vědí, a tím nemám na mysli jenom italské fotbalové dresy.

VLASTIMIL SOJKA, jednatel ve společnosti KODAP, s.r.o.

1. Jakým činnostem se u vás ve firmě personalista věnuje a jaký tím má konkrétně zapříčinit výsledek?

Personalistka se zabývá vnějším i vnitřním obrazem firmy jako zaměstnavatele, hlídá řadu signálů a předkládá managementu návrhy na zlepšení. Je za tímto účelem aktivní i na sociálních sítích. Po jejím příchodu vznikl s podporou Performie systém náboru a výběru zaměstnanců, který využívá i převzatou metodiku testování

Podařilo se tak odbřemenit manažery jednotlivých oddělení, kteří do té doby prováděli veškerý výběr zaměstnanců v podstatě sami. Nyní jsou o průběhu výběru informováni, zasahují do něj jen minimálně a dostávají již jen dva až tři vhodné kandidáty k výběru.

2. Účelem Performie je vytrénovat pro české firmy generaci personalistů, kteří nemají na starosti jen nábor a administrativu. Hledáme spíše parťáka a oporu pro manažery a šéfy firem. Jak funguje spolupráce mezi vedením a personalistou u vás? 

Přesně to je princip, který u nás personalistka s podporou managementu nastavila. Nábor je jen první krok. Podstatnou složkou práce personalistky jsou i vstupní procedury a instruktáže týkající se obecných prvků fungování firmy, což zajišťuje další snížení zátěže mentorů a manažerů, kteří se mají zapracování dále věnovat. Navíc se v tomto systému na nic podstatného nezapomene. Personalistka pak sleduje zaměstnance, jejich pracovní postup a vzdělávání a podle jejich profilu a hodnocení pro ně aktivně navrhuje školení v oblasti měkkých dovedností.

3. Jak budujete firemní kulturu? Je do tohoto procesu zapojen celý management, nebo to necháváte čistě na personalistovi? A jak by to podle vás mělo být v ideálním případě?

Firemní kultura není a nemůže být pouze záležitostí personalistky, ale přinejmenším všech vedoucích pracovníků. Nedá se „nařídit“, musí se tvořit společně. Personalistka je součástí managementu firmy a u otázek firemní kultury aktivně uplatňuje své návrhy v širší diskusi. Přesně to považujeme za ideální stav.

4. Co jste od personalisty očekávali a jak se vám podařilo najít toho správného parťáka?

Od personalisty jsme očekávali daleko méně, než jsme dostali, protože jsme do té doby žádného neměli a ani jsme netušili, jak moc ho potřebujeme. S výběrem nám pomohla Performia a měli jsme asi také štěstí.

5. Jaký efekt pozorujete ve firmě od doby, co tam současného personalistu máte?

Mnoho procesů v personalistice stanulo na svých místech, fungují bez chaosu a nemístné improvizace. Dramaticky poklesl počet personálních omylů a rychlých odchodů nově přijatých zaměstnanců. Naše firma početně stále roste a dnes už si její správný chod bez kvalitního a kreativního personalisty neumíme představit.

PETR JIRÁNEK, ředitel Holdingu VIS Plzeň, s.r.o.

1. Jakým činnostem se u vás ve firmě personalista věnuje a jaký tím má konkrétně zapříčinit výsledek?

Naše personalistka se věnuje činnostem kolem interního a externího PR, náboru nových zaměstnanců včetně jejich hodnocení na základě U-testu, podporuje mzdovou agendu, je odpovědná za aktuálnost a management klobouků pracovních pozic a směrnic a v neposlední řadě řídí problematiku firemního vzdělávání. Je nedílnou součástí managementu firmy.

2. Účelem Performie je vytrénovat pro české firmy generaci personalistů, kteří nemají na starosti jen nábor a administrativu. Hledáme spíše parťáka a oporu pro manažery a šéfy firem. Jak funguje spolupráce mezi vedením a personalistou u vás? 

Personalistka naší společnosti funguje jako parťák pro management ve všech oblastech HR, personalistiky a vzdělávání.

3. Jak budujete firemní kulturu? Je do tohoto procesu zapojen celý management, nebo to necháváte čistě na personalistovi? A jak by to podle vás mělo být v ideálním případě?

Firemní kulturu budujeme ve spolupráci celého managementu, kde je personalistka nedílnou součástí. Manažeři jednotlivých oblastí jsou vždy seznámeni s činnostmi firmy, aktivně do nich vstupují a přinášejí nové nápady a relevantní kritiku. To považujeme za ideální scénář. Do řízení společnosti by měl být aktivně zapojen celý management.

4. Co jste od personalisty očekávali a jak se vám podařilo najít toho správného parťáka?

Od personalisty jsem očekával aktivního kolegu, který přistupuje k řešení HR a personálních otázek proaktivně, nehledá výmluvy a do práce přináší vlastní myšlenky. Když jsem přišel, už tam seděla. Byl jsem rád, že jsem mohl pouze otevřít další úroveň poznání.

5. Jaký efekt pozorujete ve firmě od doby, co tam současného personalistu máte?

Všímáme si velmi pozitivního vývoje v rámci chápání HR a personalistiky. Management i zaměstnanci začínají lépe rozumět důležitosti HR tématiky, mzdám a vzdělávání.

MARCEL KLAUS, předseda správní rady ve společnosti KLAUS Timber a.s.

1. Jakým činnostem se u vás ve firmě personalista věnuje a jaký tím má konkrétně zapříčinit výsledek?

V naší společnosti má personalistka (HR ředitelka Jana Jiřincová) kompletně na starosti téma lidských zdrojů. Stará se o nábor nových pracovníků na všechny pozice a rozhodování v této oblasti je zcela v její režii. Také se věnuje následné péči o stávající zaměstnance.

2. Účelem Performie je vytrénovat pro české firmy generaci personalistů, kteří nemají na starosti jen nábor a administrativu. Hledáme spíše parťáka a oporu pro manažery a šéfy firem. Jak funguje spolupráce mezi vedením a personalistou u vás?

Dle našeho názoru je pro správný chod firmy opravdu důležité mít vlastní funkční personální oddělení v čele s HR ředitelkou. Ta má při rozhodování o náboru lidí vždy právo veta a její doporučení jsou klíčová. Spolupráce mezi personalistkou a managementem je v naší společnosti velmi úzká a považujeme ji za naprosto zásadní.

3. Jak budujete firemní kulturu? Je do tohoto procesu zapojen celý management, nebo to necháváte čistě na personalistovi? A jak by to podle vás mělo být v ideálním případě?

Budování firemní kultury funguje napříč celým managementem. Naše filozofie tkví především v ohleduplnosti, pokoře a v podstatě v dodržování zásad slušného chování. A s tím souzní všichni kolegové.

4. Co jste od personalisty očekávali a jak se vám podařilo najít toho správného parťáka?

Když k nám v roce 2005 Jana Jiřincová nastoupila, popravdě řečeno jsme nepředpokládali, že se bude věnovat právě personalistice. O celé oblasti HR jsme vlastně neměli úplně jasnou představu. Zásadní zlom přinesla až spolupráce se společností Performia, jíž jsme dnes licencovaným partnerem. Poté jsme téma personalistiky začali brát opravdu vážně.

5. Jaký efekt pozorujete ve firmě od doby, co tam současného personalistu máte?

Jana se ukázala jako člověk na správném místě. Do personalistiky skočila rovnýma nohama, začala úplně od píky a v této oblasti dovedla naši společnost až do současného – podle mě velmi uspokojivého – stavu. Poslední velká změna přišla poměrně nedávno, během let 2020 až 2021. Vzniklo celé personální oddělení, kde si několik kolegyň smysluplně rozdělilo úkoly, a Jana ho celé zastřešuje. Fakt, že máme nyní naplánované nástupy nových pracovníků na několik měsíců dopředu a další zájemci se hlásí každý den, přičemž evidujeme minimum odchodů, svědčí podle mého o tom, že to, co nyní děláme, funguje opravdu dobře.

Připravila: Barbora Berková

Rozhovor byl pořízen v červnu 2022. 

Zdroj fotografií: archiv dotazovaných, freepik.com

Chcete si také umět poradit v situaci, kdy "nejsou lidi"? 
Přijďte na klíčový seminář "Jak vytvořit a udržet skvělý tým"! 


O autorovi článku

Barbora Hartmannová

Bára je kreativec v pravém slova smyslu a s nadšením se vrhá do nových nápadů. Zároveň má skvělý "marketingový čuch" na to, co nejvíce funguje, a schopnost to držet a nepustit. Jako někdo, kdo nese PR firmy, je absolutně na svém místě, protože Báru není možné nemít rád. Připravuje třeba časopis Dobrodružství personalistiky nebo články pro média a pravidelně vás seznamuje s tím, co je u nás nového.

Z PRAXE: Jak může změna inzerce vylepšit nábor?


„Požadujeme/nabízíme“ už v inzerátech na obsazované pozice dávno patří do starého železa, dá-li se to tak říct. Inzerce může vypadat úplně jinak a při jejím šíření jsou nejúspěšnější ti, kdo neztrácejí kreativitu. Podívali jsme se na to s těmi, kdo před nějakou dobou svůj přístup k inzerování volných pozic ve firmě změnili. Co jim to přineslo a co je podle nich to nejzásadnější? To se dozvíte v jejich odpovědích na následující otázky.

celý článek

Když nemáte dobře motivované lidi, žádné benefity to nezachrání


Práce se pořád ještě z velké části bez lidí prostě neudělá, a tak je tu jeden nástroj, který vám jako manažerovi může výrazně pomoci, když víte, jak s ním zacházet – motivace. I proto jsem pro vás vytáhli z našich nejčtenějších článků o motivaci to nejpodstatnější. Věříme, že vám to bude k užitku.

celý článek

Flexibilita je téma dneška! Rozhodovat bude, jestli se s ní správně vypořádáme


Home office, sdílená pracovní místa, měnící se pracovní doba nebo práce ze zahraničí. To jsou témata současného světa byznysu, která se skloňují až příliš často na to, abychom je mohli ignorovat. A všechna kladou na firmy stejný nárok – flexibilitu. Proto jsme se podívali do dvou českých firem, abychom viděli, jak se s ní vypořádávají. V obou případech jde evidentně o úspěšný model plný inspirace.

celý článek

Dnešní firmy velmi často neví, co vlastně od personalisty očekávat


Role HR oddělení ve firmě je až příliš často špatně pochopená. A možná právě proto nejen v Česku, ale po celém světě mnohdy slýcháme od šéfů firem otázku: „Kdy je ten správný čas na to mít personalistu?“ Pojďme se na to podívat z mezinárodní perspektivy.

celý článek