Není pochyb, že personální inzerce je dnes jedním z nejdiskutovanějších témat, když se řeší úspěšnost náboru. Protože když není z koho vybírat, je opravdu těžké uspět. A nejde ani tak o kvantitu, ale hlavně kvalitu kandidátů. Do diskuze pak vstupuje marketing, grafik a další specialisté ve snaze vyřešit tento pro firmu klíčový problém. Je tu ale jedna zásadní věc, která nám při tvoření inzerce uniká.

Tento článek vyšel ve 31. díle časopisu DOBRODRUŽSTVÍ PERSONALISTIKY


Pozoruji, že i když se mnohé firmy snaží zaujmout, nezapadnout a oslovit kandidáty, jejich problém přetrvává. Dovolím si tvrdit, že jsem přišla na to, v čem tkví opravdová úspěšnost personální inzerce. Nejde o pár chytrých tipů, co přesně v inzerátu uvést, jaký font písma nebo obrázek použít. Je to mnohem základnější, ale také mnohem hlubší, než by se mohlo zdát.

Zbavte se předsudků, najděte sebedůvěru

Není to tak dlouho, co jsem pomáhala dvěma skvělým mužům s inzercí. Jeden z nich byl majitel firmy a ten druhý schopný obchodník. Právě hledali obchodníka do Prahy a pro mě bylo velmi zajímavé klást otázky a poslouchat jejich odpovědi. Bylo pozoruhodné, jak často byly jejich odpovědi ovlivněny předchozími zkušenostmi, domněnkami nebo tím, co slyší (čtou) kolem sebe. Například byli přesvědčeni, že každý obchodník v Praze bude chtít automaticky auto. Nebo že jako firma nemají co nabídnout, a tak budou muset vzít i průměrného člověka za plat větší, než si vlastně můžou dovolit. Postupně, když jsme společně odmetli všechny pochyby a negativní sebehodnocení, zůstalo jen nefalšované a opravdové nadšení z firmy, z produktů, které klientům nabízí, a příležitost, kterou právě dávají někomu opravdu šikovnému.

A mohli jsme začít tvořit inzerát. Doopravdy až v tu chvíli to mělo smysl. Cokoli před tím byla jen slátanina obvyklých populárních obratů, které by snad mohly oslovit kohokoli – promyšlené odrážky, které prostě nesmí chybět, abychom konkurovali ostatním, a všechny líbivé benefity, které nás jako zaměstnavatele udrží ve hře. Velké špatné!

Když spolu tito dva parťáci začali doopravdy tvořit inzerát, byli spíše jako dva kluci, kteří vymýšlí tu nejlepší hru na světě a už se nemůžou dočkat, až ji začnou hrát. Padaly z nich takové perly, že jsme to nestíhali zapisovat. Úplně automaticky se k tomu přidávalo grafické ztvárnění a nápady, kam a jak by se to dalo umístit, aby to mělo největší smysl a efekt. Rázem to vypadalo, že nic není nemožné a hranice neexistují.

Takové zkušenosti mi potvrzují, že právě tato opravdovost je tou nejlepší strategií při tvorbě inzerce. Pojďme si to spolu trochu rozebrat.

1. Determinace: Sebeurčená firma

Determinace je ve svém významu určování, vymezování a postup od pojmů obecných k pojmům méně obecným. Sebeurčení je svobodné rozhodnutí o vlastním osudu.

Determinovaná, sebeurčená firma je vlastně specifické definování a odpověď na otázku „Kdo jsme?“. Je to však hlubší verze odpovědi. Nejde jen o faktický popis toho, čím se firma zabývá nebo kdy vznikla. Je to skutečný záměr těch, kteří firmu budují, popsaný tak, aby ji takto mohl vidět někdo další.

Díky tomu mohou být dvě firmy, na první pohled stejné, vnímány jako zcela odlišné. Není to nic menšího než to, o co se tu snažíme, za čím jdeme a jakou cestu jsme si zvolili. Bez příkras a bez podceňování.

A pozor! Nejedná se o claim (marketingový slogan). Vyhněte se kopírování úspěšných inzerátů, z praxe víme, že to nefunguje. Inspirace je určitě fajn, ale to, co doopravdy funguje, je originál. Originální firma neznamená dokonalá firma a neznamená to ani to, že se bude líbit všem. Ale rozhodně by měla oslovit nějakou specifickou skupinu lidí, která v tom najde kus sebe.

„Originální firma neznamená dokonalá firma a neznamená to ani to, že se bude líbit všem.“
Lucie Spáčilová

2. Opravdová práce

Z principu věci předpokládám, že prostřednictvím inzerátu hledáme takové lidi, kteří budou opravdu pracovat. Kdo se podle vás přihlásí, když bude inzerát plný benefitů, výhod a odměny za samotnou účast v zaměstnání? Někdo, kdo hledá právě toto. Pokud nám nejde jen o obsazení pozice, ale o opravdovou pomoc, kterou má nový pracovník firmě přinést, pak potřebujete někoho jiného. Dejte najevo, že hledáte ty, kteří vám jsou v první řadě připraveni pomoct, a ne ty, kterým jste připraveni pomáhat zaplatit jejich účty. Pomáhat je určitě dobré, ale pomoc a podporu si zaslouží zejména ti, kdo už sami hodně pomáhají. To je součást hry s názvem podnikání, kterou tu spolu hrajeme. Já pomůžu zákazníkovi a on pomůže mně. Když mu nepomůžu, nebude mi pomáhat ani on. Nejprve je to však ode mě k němu a až pak od něj zpět ke mně.

Pokud se budete snažit přilákat kandidáty na snadnou práci, skvělé odměny a přátelský kolektiv, brzy budete mít firmu plnou těch, kteří neposkytují největší pomoc, ale kteří jsou nejlepšími vyhledavači pomoci od druhých. A to bude hodně neveselé. Práce je hra, stejně jako život. A stejně jako v životě, i ve hře narazíte vždy na nějaké bariéry, prostě tu jsou. A ve hře i v životě máme vždy k dispozici nějaké schopnosti a zdroje, které nám umožňují bariéry překonávat. Ideální poměr je 50% šance prohrát na 50% šanci zvítězit. Inzerátem předkládáte tuto specifickou hru před mnoho lidí. Pro jedny bude šílená a pro jiné ta pravá.

Až čtyři z pěti kandidátů, kteří reagují na náš inzerát, potvrzují, že nás sledují dlouhodobě. Takže je velmi chytré stavět se k inzerci systematicky, být vytrvalý a celistvý.

3. Celistvost a vytrvalost

Spoléhat se na jediné znění inzerátu je naivní. Není možné „vystřihnout“ skvělý inzerát a ve zbytku komunikace a způsobu, jak firma funguje, mít zcela jiný nebo i neurčitý postoj. Navíc je potřeba nezapomínat na to, že neoslovujete vždy jen ty kandidáty, kteří si práci hledají aktivně. Vším, čím se jako firma prezentujete, včetně přístupu k zákazníkům a zaměstnancům, aktivit na sociálních sítích, prohlášení, reklam, přístupu k reklamacím a podobně, nějak působíte. Není novinkou, že lidé potřebují dostat nejméně čtyři specifické podněty, aby provedli akci. I v Performii máme tu zkušenost. Až čtyři z pěti kandidátů, kteří reagují na náš inzerát, potvrzují, že nás sledují dlouhodobě. Někteří i roky. Takže je velmi chytré stavět se k inzerci systematicky, být vytrvalý a celistvý.

Hledejte ty, kdo chtějí pomáhat právě vám

Podpořte to dalšími rozhovory, videy, příspěvky na sociálních sítích a tak dále. A pokračujte v tom dál a dál. Je možné, že oslovíte i lidi, kteří ještě před půl rokem nespokojeni nebyli, ale teď, když vás poznali, pochopili, že jste to, co doopravdy vždycky hledali. Nemusí jich být stovky, podstatné je, že to jsou lidé, kteří si nehledají jen tak nějakou práci, oni chtějí pomáhat právě vám.

Než se pustíte do tvorby inzerce, vždy se ujistěte, že: 

  • vy sami jste nadšení ze své firmy, jejího účelu a z toho, jaká je;
  • konkrétní pozice bude popsaná jako hra s překážkami i šancemi;
  • to neskončí u jednoho inzerátu, ale budete to vysílat do světa vytrvale

Text: Lucie Spáčilová 

Zdroj fotografií: freepik.com

Chcete zvýšit svou úspěšnost a efektivitu v náboru? 
Začněte klíčovým seminářem"Jak vytvořit a udržet skvělý tým"! 


O autorovi článku

Lucie Spáčilová

Již od založení firmy má na starosti vývoj produktů, kvalitu a celkovou expanzi a životaschopnost společnosti. Práci bere jako hru a Performia je tak trochu její dítě.

KATEŘINA KREJČÍ: Tým nemůže fungovat, pokud nechceme rozumět lidem


Obor stavebnictví nevystudovala, a i přesto nastoupila do společnosti SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., kterou dnes vede jako jednatelka. Našla způsoby, jak se o oboru i lidech, které vede, dozvědět víc, a pochopila, že i její vedoucí musí lidem rozumět. Je spolurealizátorkou několika projektů, které podporují zručnost dětí a jejich kladný vztah k technickým oborům. Kateřina Krejčí rozhodně má o vedení firmy i lidí v ní co říct.

celý článek

Z PRAXE: Proč porozumění lidem zlepšuje manažerské schopnosti


Zapomeňte na ohraná klišé. Rozumět lidem není jen o vytváření společenských vztahů. Je to o odhalení potenciálu každého jednotlivce ve vašem týmu, je to společná cesta k cíli a je to také klíč k efektivnímu vedení lidí. Mohl by dirigent vést stohlavý orchestr, kdyby neznal dovednosti každého hudebníka? Pravděpodobně ano, ale poslouchat by se to nedalo. Stejně tak je tomu i v případě středního managementu. Zeptali jsme se několika zástupců českých firem, kteří vzdělávají své manažery právě v této oblasti, na to, co jim to přináší. Jste zvědaví?

celý článek

Jak ztratit kandidáta v deseti krocích


Boj o skvělé zaměstnance neutichl a firmy se předhání v tom, co jim nabídnout, aby je získali pro sebe. Možná i kvůli tomuto přístupu se některé organizace svým přístupem k výběrovému řízení nevědomky samy ochuzují o zajímavé uchazeče. Co dělají, že ztrácí u své cílové skupiny plusové body? Tady je deset chyb, které ve výběrových řízeních nejčastěji pozorujeme.

celý článek

5 nejčastějších chyb, které děláme v interní komunikaci


Interní komunikace je téma, o kterém se často mluví a píše, a přesto je stále žádané. Jako by mu firmy stále dostatečně nerozuměly. Základní otázkou není, jak interní komunikaci správně nastavit, ale proč se jí vůbec zabývat.

celý článek