Napsali jsme do médií

Píšeme své vlastní články a vydáváme svůj časopis, ale články pravidelně píšeme i pro některá média. Tady se můžete podívat na některé z těch, které vyšly i v online verzi.


Firmu může rozvrátit i brigádník. Stačí trochu lží, pomluv a dezinformací

9.9.2021 - Zaměstnanec s antisociálními sklony buduje svůj úspěch na neúspěchu ostatních. Skrytý může být i léta a přežívá hlavně tam, kde se neměří pracovní výkony.

Článek vyšel v časopise Ekonom.


LUCIE SPÁČILOVÁ: Krize otevřela manažerům oči

24.8.2021 - „Věděla jsem vždycky, že chci dělat něco s lidmi a pro lidi. Baví mě pomáhat firmám nabírat správné, nadšené lidi a vytvářet kulturu, v níž se lidé a týmy rozvíjejí, a práce jim dává smysl,“ řekla mi Lucie Spáčilová, ředitelka a zakladatelka společnosti Performia, která se specializuje na oblast personalistiky, vedení lidí a hodnocení zaměstnanců.

Rozhovor vyšel v časopise HR Forum.


Konec tradičního výběru zaměstnanců, budoucnost vyžaduje jiný přístup

17.8.2021 - Tradice jsou v zásadě dobrá věc. Ale jestliže se vše kolem vyvíjí, držet se tradičního může znamenat úplně špatnou cestu. Doba je jiná a také kandidáti se vyvíjejí. A proto už tradiční způsoby výběru zaměstnanců prostě nestačí. Jaká je budoucnost výběru zaměstnanců?

Článek vyšel v časopise HR NEWS


Výchova vlastních zaměstnanců v Čechách

18.6.2021 - Firmy se už dlouho potýkají s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Ani krize poslední doby zatím nezajistila očekávaný příliv pracovní síly. Spíš se zde objevuje nová výzva: jak využít potenciál kandidátů, kteří přicházejí ze zcela jiných oborů, a jak mezi nimi poznat ty, kteří zvládnou rekvalifikaci a při nejbližší příležitosti se nevrátí zpět k původnímu zaměření? Na pokusy a omyly nemá mnoho firem dostatek času, peněz ani trpělivosti.

Článek vyšel v časopise Trade news.


Co nám o našich lidech řekla doba home officová?

18.6.2021 - Doba pandemická nám v mnohém otevřela oči. V oblasti výkonnosti a loajality zaměstnanců zažívalo mnoho firem doslova očistec. O to bolestivější procitnutí to bylo, když to přišlo do zcela idylické doby, kdy panoval všeobecný blahobyt. Zaměstnanci si mohli práci vybírat a zaměstnavatelé si často ani nevšimli, že platí za nedokonalou, nedokončenou nebo pomalou práci. Poučili jsme se? A na co bychom si nově měli dát pozor?

Článek vyšel v časopise HR Forum.


Jak si udržet startupový entuziasmus

19.4.2021 - Když se řekne start-up, nejspíš si představíte jednoho nebo pár nadšenců, kteří věří nějaké myšlence a snaží se ji uvést do života. Velkým hnacím motorem bývá to, že vidí, jak jejich nápad může potenciálním klientům v určitém ohledu pomoct, pobavit je nebo jim jiným způsobem zpříjemnit život. Díky této motivaci zdolávají první nemalé překážky spojené se začátky podnikání. V mnoha případech se ale tohle nadšení pro věc poté, co firma vyroste, úplně vytratí. Vypozorovali jsme dva hlavní důvody, proč se to děje.

Článek vyšel v časopise Trade news.


Šéf nemusí být personalistou, expertem na lidi ano

30.3.2021 - V oblasti vzdělávání se docela často setkáváme se zajímavým fenoménem. Ředitelé, majitelé, prostě ti nejvyšší ve firmě, chtějí proškolit a vzdělávat své zaměstnance. Jak sami říkají, personalistce nebo vedoucímu oddělení se školení o tom, jak budovat a udržet tým, bude určitě hodit. Pokud jde ale o ně samotné, často říkají, že nic takového nepotřebují. Je to opravdu tak, že šéf školení nepotřebuje?

Článek vyšel v časopise HR NEWS


Tři nejčastější výzvy spojené s najímáním do týmů liniových manažerů

20.1.2021 - Liniový manažer. Najdete ho někde mezi řadovým zaměstnancem a managementem. Je to odborník v oblasti, kterou má na starosti. Dosazen do své funkce byl většinou proto, že měl výborné výsledky, hlubokou znalost a ochotu převzít více zodpovědnosti, ne snad proto, že by byl odborníkem na vedení lidí.

Článek vyšel v časopise HR Forum.


Štěstí Seveřanů v práci spočívá ve svobodě, respektu a téměř chybějící hierarchii? 

14.12.2020 - V čem se liší severské státy od zbytku Evropy? A proč podle průzkumů jsou právě zaměstnanci severských firem jedni z nejšťastnějších na světě? Nejen o tom jsme si povídali s Mårtenem Runowem ze Švédska, Eva-Maijou Ahokas z Finska a Ivarem Bruvollem z Norska. Co je spojuje? Všichni tři jsou zakladateli a řediteli poboček společnosti Performia International, která již tisícovky šéfů firem po celém světě naučila, jak si vybudovat produktivní a úspěšný tým.

Článek vyšel v časopise Trade news


Přinesl koronavirus do firem přirozený personální audit? 

7.12.2020 - Přirozený personální audit. I tak by se dala nazvat první vlna omezení na jaře z personálního hlediska. Měla jsem úžasnou možnost o tom mluvit s více než 130 šéfy a majiteli firem, se kterými jsem se seznámila na našich offline či online setkáních. Ať už jejich společnost díky omezením měla práce nedostatek, nebo naopak nadbytek, jejich zaměstnanci na to nějak reagovali. Existují 4 různé reakce, které šéfům firem mnohé ukázaly. Jaké to byly?

Článek vyšel v časopise HR Forum.


Kuchař svářečem. Číšník obchodníkem. Absolutní nesmysl, nebo skvělá příležitost? 

3.12.2020 - Hotelová recepční fakturantkou? Kadeřník grafikem? Absolutní nesmysl, nebo realita dneška? Pro mnoho personalistů je to zvláštní doba. Na pozice se jim hlásí nové skupiny uchazečů ze zcela odlišných oborů. Někteří to vítají, protože je to příjemná změna po období, kdy počítali kandidáty na prstech jedné ruky. Pro jiné je to nezajímavá skupina lidí, v nichž nevidí potenciál. Který přístup je ten správný?

Článek vyšel v časopise HR NEWS


Kdy bude správný čas na nábor nováčků? 

24.9.2020 - „Teď není správná doba na hledání nových zaměstnanců, poČkáme, až firmy začnou víc propouštět, a potom začneme hledat.“ „Nevíme, co bude, takže najímat je v tuhle chvíli riskantní.“ Možná vám jsou tyhle věty povědomé, anebo si dokonce říkáte, jestli v souČasné době nábor, tak jak jsme na něj zvyklí, vůbec existuje. Kdy tedy bude správná doba na nábor nových zaměstnanců?

Článek vyšel v časopise Trade News.


Rutinér, milovník změn a vedení firmy. Vražedná kombinace, nebo příběh s dobrým koncem?

1.9.2020 - Sehrané vedení se vzájemným porozuměním i v době krize je úspěšnější nežli nesjednocené vedení, které se dohadovalo už před krizí. To je asi každému nad slunce jasné. Co když máme ale ve vedení dva úspěšné, rozumné manažery, z nichž je ale jeden milovníkem změn a druhý upřednostňuje rutinu a raději nic nemění? 

Článek vyšel v časopise HR Forum. 


Končí doba přehnaných benefitů. Čím budeme motivovat teď?

15.7.2020 - Není to tak dlouho, možná jen několik málo měsíců, kdy většina zaměstnavatelů na každodenní bázi hledala řešení na to, jak si udržet své zaměstnance. Pro motivování k loajalitě svých zaměstnanců používali různé způsoby a nejrůznější benefity byly často klíčovou strategií. Co ale teď, kdy na benefity už možná nebude kde brát?

Článek vyšel v časopise HR NEWS


Nejdražší chyby při reorganizaci firmy

22.6.2020 - Současná situace donutila spoustu firem zamyslet se nad tím, zda lze dělat věci lépe a efektivněji v menším počtu zaměstnanců. Některé jsou třeba donuceny propouštět, aby se udržel chod společnosti. Vždy když přichází čas reorganizace či restrukturalizace, vyvstává otázka: Koho si v týmu nechat?

Článek vyšel v časopise HR Forum. 


Největší chyby v personální strategii, které můžete udělat v kritické době

19.6.2020 - Dnešní doba je velmi zvláštní. Náhlý příchod omezení, na která se nikdo nemohl připravit, i velmi pozvolný návrat do zaběhnutých kolejí zanechal v mnoha lidech i v celé společnosti nejistotu. Teď je čas následovat dobrou strategii, aby se koncem prosince ukázalo, že to nebyl vůbec špatný rok.

Článek vyšel v časopise Trade News.


Na home office byla pohoda. Jak ji přenést na pracoviště?

18.6.2020 - V nouzovém stavu si firmy uvědomily, že práci z domova lze vykonávat i bez utrpení produktivity, pokud jsou správně nastavené podmínky a očekávání.

Článek vyšel na webu podnikatel.cz


Uspěje manažer doby pohodové i v době krizové?

23.4.2020 - Současná doba mi připomíná klasický začátek amerického akčního filmu. Z naprosto standardní rutiny se najednou hlavní hrdinové ocitnou uprostřed katastrofy. A právě v této šílené době se přede všechny postaví někdo, kdo ostatní vede a díky komu je zachráněn celý svět. Nebo alespoň jeho část. Existuje vůbec takový hrdina v našem reálném světě?

Článek vyšel v časopise HR Forum. 


Stanete se hrdinou? 

21.4.2020 - Tématu pandemie je všude plno a není možné se mu vyhnout. Věděli jste ale, že čínský znak pro slovo „krize“ je stejný jako pro „příležitost“? Jaký postoj k celému tomuto období by pro své lidi měl zaujmout jejich šéf či manažer? Udělat to nejlepší pro co nejvíce lidí. A proto vám přinášíme pár tipů z pohledu jedné šéfky, která kromě přednášení o budování týmu
a psaní článků do této rubriky řeší stejné situace jako ostatní vedoucí.

Článek vyšel v časopise Trade News. 


Propouštíte, nebo nabíráte? Otázka je koho

16.4.2020 - Nelze nevidět, že máme před sebou velmi nestandardní situaci na trhu práce. Spousta firem musela omezit či dokonce zastavit svůj provoz, a i když se nám pořád nechce podívat pravdě přímo do očí, je jasné, že některé české firmy čeká propouštění či minimálně reorganizace. 

Článek vyšel v časopise HR News. 


Vzdělávání všem? Možná to není až tak dobrý nápad 

1.4.2020 - Jak je možné, že dva lidé, kteří absolvují stejný seminář, nedosahují stejných výsledků? Je to pouze o jejich inteligenci, nebo v tom hrají svou roli úplně jiné faktory? A proč vzdělávání bez rozdílu může být velmi neefektivní?

Článek vyšel v časopise Firemní vzdělávání. 

Když naloďování nefunguje

20.3.2020 - Určitě to znáte. Máte konečně vybráno a kandidát se vám podpisem pracovní smlouvy dostává do fáze zaškolování (dnes často pojmenovávané jako onboarding – tedy jakési naloďování). Protože nováček si na sebe na začátku ještě úplně nevydělává, snažíte se tuto „dobu zaškolovací“ co nejvíce zkrátit. Postupně ale zjišťujete, že to na nováčka nějak nefunguje. Kde se stala chyba?

Článek vyšel v časopise HR Forum. 


Učme děti rozumět

15.3.2020 - S uznávaným odborníkem na personalistiku a výběr zaměstnanců a zakladatelem mezinárodně úspěšné společnosti Performia Švédem Mårtenem Runowem jsme se setkali u příležitosti konference o vzdělávání mladých lidí v Praze.

Článek vyšel v časopise TECH EDU. 


Pětiměsíční „výběrko“ je pro vás tabu? Tak pozor na výplach žaludku!

10.3.2020 - Výběrové řízení, co trvá 5 měsíců. Noční můra, říkáte? V našem případě je to realita a bude o to podivnější, když vám řeknu, že v oblasti HR se pohybujeme už 16 let a firmy učíme, jak si vytvořit a udržet skvělý, produktivní tým. Podívejte se s námi na detaily tohoto sáhodlouhého „výběrka“ a zjistěte, proč je někdy dobré si počkat, i když včera bylo pozdě.

Článek vyšel v časopise HR News


Jak najít toho pravého "markeťáka"

27.2.2020 - Pokud se „markeťáka“ zeptáte, za co ho šéf platil, odpověď některých vás může šokovat. „Za to, abych utratil marketingový budget, a to se mi vždycky povedlo,“ odpovídá s jistotou. Někteří si totiž myslí, že čím víc peněz z rozpočtu utratí, tím byli úspěšnější. Když se je ale zeptáte na výsledky, už tak sebejistě nemluví. Jak ale najít člověka, který neutratí všechny vaše peníze, ale jeho marketing bude opravdu účinný?

Článek vyšel v časopise Trade News.


Interní nesoulad – spící potenciál?

1.2.2020 - Různé generace, různé kultury, různá pohlaví, různá úroveň vzdělání, specifika různých oborů nebo pozic v rámci firmy a možná ještě další „rozdílnosti“ mohou nejednoho HR manažera nebo ředitele firmy potrápit. Jak to vše skloubit? A jak nebýt zaujatý, nebo naopak příliš benevolentní v náročných situacích?

Článek vyšel v časopise HR Forum. 


Zaměstnanec, kterého nechcete i chcete zároveň

1.1.2020 - Lidé nejsou stroje. To víme. A zaměstnanci bez chyb neexistují. To taky víme. Kde je ale přesně ta hranice, kdy je jasné, že konkrétní zaměstnanec přináší více problémů než hodnotných výsledků a je na čase se s ním rozloučit?

Článek vyšel v časopise v HR Forum.


Tři trendy v oblasti HR v roce 2020

14.12.2019 - Jaké trendy se budou řešit v roce 2020? Není jich málo, pojďme ale vrhnout trochu jiné světlo na ty, o kterých se hodně mluví a mluvit určitě v příštích letech bude. Jsou to work-life balance, engagement a talent management.

Článek vyšel v časopise Trade News


logo Základní a mateřská škola BASIC

Učitelé by měli nadchnout děti pro obor, který studují

5.12.2019 - Budou chtít mileniálové a generace po nich následující ještě pracovat? A jak je získat na svou stranu? Na tyto otázky odpovídala Lucie Spáčilová.

Rozhovor vyšel v časopise TECH EDU. 


Proč někdy i ty nejmodernější motivační nástroje nefungují?

2.12.2019 - Pokud jste jako firma ještě stále nezačali pracovat na konkrétních změnách a inovacích, pravděpodobně jste propásli spoustu dobrých příležitostí. Ve kterých třech oblastech se firmy za poslední roky nejvíce posunuly a proč některé inovace nezafungovaly a nezafungují ani v budoucnu?

Článek vyšel v časopise HR Forum. 


logo Základní a mateřská škola BASIC

Rozhovor s naší kolegyní Negar Riazati

6.11.2019 - Jak je na tom Austrálie z hlediska výběru zaměstnanců? Jaké problémy řeší na pracovním trhu? A v čem jsou nám Australané podobní? Na to odpověděla Negar Riazati, výkonnou ředitelkou společnosti Performia Austrálie.

Rozhovor vyšel v magazínu Trade News.


Proč brand zaměstnavatele českým firmám nefunguje?

6.11.2019 - Snad neexistuje jediná firma, která by nezaznamenala diskusi na téma brand (značka) zaměstnavatele. V současné době je to jedno z hlavních témat. V čem ale může v každé firmě tkvět „brandový kámen úrazu“?

Článek vyšel v časopise HR News. 


logo společnosti Business Success

Rozhovor s ředitelkou české pobočky Performia Lucií Spáčilovou

21.9.2019 -Nízká nezaměstnanost na jednu stranu přinesla víc zájmu o zaměstnance, na druhou stranu s ní přišli do podniků často i nekvalitní jedinci. Co na to říká Lucie Spáčilová, která se se snaží vnášet do oblasti personalistiky zdravý rozum?

Rozhovor vyšel v magazínu Trade News. 


logo Regionální hospodářské komory Brno

Síla týmu

3.9.2019 - V čem doopravdy spočívá síla týmu, co je to teambuilding, jak se pozná dobrý lídr a v čem se firemní tým podobá školní třídě? Na to jsme hledali odpovědi spolu s Mårtenem Runowem, zakladatelem společnosti Performia International, která se právě na budování produktivních týmů zaměřuje.

Článek vyšel v magazínu TECH EDU.


logo Regionální hospodářské komory Brno

Zásadní zdroj energie, bez nějž šéf přichází o lidi i náladu

21.8.2019 - Několik nadšenců před 15 lety založilo firmu. I když byly začátky těžké, vlastně si to užívali. Každý sebemenší úspěch byl doprovázen nadšením. Oslavovali první prostory, první zaměstnance a zakázky. Jak vypadá příběh této firmy dnes?

Článek vyšel v magazínu HR News


Ukázka TECH EDU časopisu

5 obav nováčka, které ho donutí odejít už ve „zkušebce“

30.4.2019 - Spousta českých firem už dnes chápe, že nestačí jen a pouze najít nového pracovníka a podepsat s ním smlouvu. Důležité je i jeho etablování. Nejen proto, aby byl co nejrychleji přínosem, ale aby z firmy neodešel. 

Článek vyšel v magazínu HR News


Ukázka TRADE NEWS

Pravda o work-life balance. Možná je to všechno jinak!

12.3.2019 - Work-life balance je v poslední době populární téma. Kde se ale najednou vzalo? Proč jsme o něm před lety téměř nemluvil a proč mu připisujeme takovou hodnotu právě teď? Co když se jen někomu nechce pracovat? 

Článek vyšel v magazínu HR News


logo IQ Roma Servis

Rozhovor s naší kolegyní Maggie Chou

13.12.2018 - Maggie Chou je jedna z těch žen, které se nebojí jít „po hlavě“ do něčeho, čemu věří. Když v roce 2005 potkala Mårtena Runowa, zakladatele a majitele mezinárodní společnosti Performia, založila pobočku Performie na Tchaj-wanu. 

Rozhovor vyšel v časopise Trade News. 


3 největší chyby profíků na najímání odhaleny

13.11.2018 - Když jsme chytří, pak nás chyby, které udělali jiní, mohou výrazně posunout. A proto vám přinášíme pohled do zákulisí odborníků na výběr a hodnocení zaměstnanců. I oni dělají chyby, před kterými se snaží varovat české firmy.

Článek vyšel v magazínu HR News


Když znalosti nemají žádnou hodnotu

3.9.2018 - Velmi ráda slýchám o školách a učilištích, kde se daří realizovat skvělé projekty, v nichž studenti spolupracují s firmami a uskutečňují u nich svou praxi či stáže. A firmy naopak přicházejí více do škol a předávají své praktické znalosti.

Článek vyšel v časopise TECH EDU. 


logo IQ Roma Servis

Síla Čechů i Slováků je ve schopnosti nevzdat se před cílem, shodují se dvě odbornice na HR

22.8.2018 - Lucie Spáčilová a Anna Matúsová stojí v čele nejvýkonnějších poboček mezinárodních společností, které vzdělávají v oblasti lidských zdrojů.  

Rohovor vyšel v magazínu Trade News


logo IQ Roma Servis

Vyhazov v době „nejsou lidi“. Moudré, nebo šílené?

21.8.2018 - Propustit zkušeného pracovníka v dnešní době může snad jen sebevrah. Nebo je to jinak? Co když existuje situace, kdy je sebevraždou právě to, že si zaměstnance necháte.

Článek vyšel v magazínu HR News. 


logo IQ Roma Servis

Rozhovou s Lucii Spáčilovou o osobnosti člověka

11.6.2O18 - „Osobnost se odráží v souboru řešení, která používáme, když čelíme různým situacím. Původ slova nalezneme v latině a znamená doslova ,maska‘. Je to taková role,“ říká Lucie Spáčilová. 

Rozhovor vyšel v magazínu Trade News. 


logo IQ Roma Servis

Technický typ: návod k použití

1.6.2O18 - Možná jste si všimli specifik, která jsou typická pro technicky zaměřené lidi. Pokud jste jejich podřízenými, nadřízenými může být těžké s nimi spolupracovat. Když ale víte, jak na to, dá se s nimi velmi dobře vycházet.

Článek vyšel v časopise TECH EDU. 


logo IQ Roma Servis

Výlet do uchazečovy budoucnosti je možný! 3, 2, 1...

15.5.2O18 - Pokud jste někdy byli v roli toho, kdo si do týmu vybírá nového zaměstnance, je možné, že jste prožili něco, co je velmi podobné následujícímu příběhu.

Článek vyšel v magazínu HR News. 


logo IQ Roma Servis

Kariérní stránky jsou mrtvé! Anebo ne?

6.3.2018 - V dnešní době se firmy při hledání noých zaměstnanců soustřeďují na sociální sítě, hledají nové komunikační kanály, kam směrovat pracovní inzerci. Často ale zapomínají na kariérní sekce na webových stránkách společnosti. Co by jí rozhodně nemělo chybět?

Článek vyšel v magazínu HR News. 


logo IQ Roma Servis

Kolumbijci přijímají Evropany s otevřenou náručí

23.2.2018 - Jairo Pinilla Gutiérrez se před lety dostal z rodné Kolumbie na studia do Bratislavy. Na Slovensku založil rodinu a žil tam dvacet let. Když se v roce 2006 rozhodl vrátit do Kolumbie, založil v Bogotě pobočku společnosti Performia. 

Rozhovor vyšel v magazínu Trade News. 


logo IQ Roma Servis

Kdo stážuje, ten jede

23.2.2018 - Vychovat si vlastní zaměstnance, získat loajální personál to jsou nejčastější důvody, proč se dnes nemálo firem pouští do hledání stážistů, brigádníků nebo studentů na praxi. Na co si dát pozor, aby vše dopadlo dobře a nebyla to jen ztráta času?

Článek vyšel v časopise TECH EDU.


logo IQ Roma Servis

Rozhovor s Lucií Spáčilovou o boji o kvalitní lidi

13.12.2017 - Máme za sebou rok, který bychom mohli označit jako „rok boje o kvalitní lidi“. Bylo to opravdu tak „horké“? O tom jsme si povídali s Lucií Spáčilovou, ředitelkou společnosti Performia.

Rozhovor vyšel v magazínu Trade News.


logo IQ Roma Servis

„Ajťák“: tak trochu jiný zaměstnanec

7.11.2017 - Informační a komunikační technologie jsou jedním z nejrychleji expandujících oborů, který neuvěřitelně rychle pohltil nadprůměrné, průměrné ale i podprůměrné pracovníky. Jaké možnosti má a co může zaměstnavatel ovlivnit, aby získal za nemalý plat ty, kteří opravdu přispějí k naplnění firemních cílů?

Článek vyšel v magazínu Trade News.


logo IQ Roma Servis

Máte nám rozhodně co nabídnout, říká Švéd Mårten Runow

16.6.2017 - Co se za dobu tří let změnilo v severských ekonomikách? Jaký je jeho osobní pohled na jednotlivé z nich? A jak generace Y mění přístup k podnikání?

Rozhovor vyšel v magazínu Trade News. 


logo IQ Roma Servis

Největším limitem je ochota

28.4.2017 - Určitě jste slyšeli o lidech, kteří dokázali prorazit v pro ně neznámém oborech. Najdou se i lidé, kteří neprorazili, i když mají v daném oboru mnoho teoretických znalostí. Jak je to možné, a co zajišťuje úspěch když né studium. 

Článek vyšel časopise TECH EDU. 


logo IQ Roma Servis

Ve Švédsku si školíme techniky přímo ve firmách, říká Švéd Mårten Runow

28.9.2016 - Co se za dobu tří let změnilo v severských ekonomikách? Jaký je osobní pohled Mårtena Runowa, majitele mezinárodní společnosti Performia, na jednotlivé z nich?

Rozhovor vyšel v magazínu Trade News. 


logo IQ Roma Servis

Jeden za všechny, všichni za jednoho

1.9.2016 - Při sportovních utkáních nás často svými nečekanými výkony překvapí i tabulkově nejslabší družstvo, když se vybičuje k nevídanému výkonu. Podmínkou úspěšnosti jakéhokoli týmu je totiž silný společný účel a cíl. Stal se zázrak? Nikoli, zafungoval sehraný tým.

Článek vyšel v časopise TECH EDU. 


logo IQ Roma Servis

Jak emoce ovlivňují fungování pracovního týmu?

20.4.2016 - Hodnota dobrého zaměstnance nebo spolupracovníka spočívá v jeho znalostech a kompetencích, v jeho schopnosti se vyjadřovat. Svou roli hrají i emoce. Víme, že emoční úroveň souvisí s úspěchem a je dobré ji znát.

Článek vyšel v časopise Moderní řízení. 


logo IQ Roma Servis

Dělat reklamu technickým oborům je záslužné

1.9.2015 -  K podporovatelům TECH EDU se připojila také společnost Performia Česká republika, jejíž výkonné ředitelky a spoluzakladatelky Lucie Spáčilové jsme se při té příležitosti zeptali na několik otázek. 

Rozhovor vyšel časopise TECH EDU. 


logo IQ Roma Servis

Zbavte se včas lidí, kteří firmu oslabují?

29.7.2015 -  Firmy se více věnují problémovým a méně výkonným zaměstnancům než svým nejlepším pracantům. Tím, že zapomínají na své výkonné pracovníky, přicházejí postupně o jejich loajalitu i motivaci. A pokud to trvá déle, nejlepší lidé firmu opustí, říká Lucie Spáčilová.

Rozhovor vyšel v časopise Moderní řízení.