Eva Belicová

Trenérka seminářů a Performia partner Čechy

Eva se s vervou vrhá do pomoci svým klientům a neváhá pro spokojeného klienta obětovat i svůj volný čas. Je vždy ochotná pomoci, je vstřícná a pořád usměvavá, a to je to, co na ní mají rádi nejen klienti v Praze a okolí, ale i její kolegové a účastníci seminářů, které vede.

Na mé práci mne nejvíce těší, když vidím, že firma i lidé uvnitř ní se posouvají dopředu.
Eva si v průběhu působení v Performii uvědomila, že by moc ráda své zkušenosti předávala klientům i na seminářích, a tak na sobě zapracovala a dnes je skvěle hodnocenou trenérkou.

"Psychologie, rozvoj osobnosti, jak daleko se může člověk posouvat a jak daleko se může posouvat firma – to byla témata, která mne vždy fascinovala," říká Eva o tom, jak se dostala k práci v Performii.

Eva vždy intuitivně četla knihy o lidech, kteří vybudovali úspěšné a stabilní společnosti. Zajímalo jí, jak to dělali, jaké byly jejich příběhy a čemu věnovali nejvíce své pozornosti. Ano, byli to právě lidé, co ji nejvíce zajímalo!

Na své práci, díky které pomáhá právě úspěšné společnosti budovat, ji nejvíce těší, když vidí, jak rostou samotní šéfové či manažeři a jak spokojené a šikovné zaměstnance mají. A její práce ji právě díky tomu naplňuje.

Co o její práci říkají klienti

„Nevím, co mě oslovilo nejvíce, zda skvělá organizace, náplně jednotlivých témat, příklady
z praxe nebo perfektní školitelka Eva Belicová.“

Barbora Halfarová, HR specialista ve společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. 

„Díky Evě seminářem vše nekončí. Její profesionální podpora nám pomáhá realizovat pozitivní změny, které mají zcela zásadní a dlouhodobý účinek na fungování naší rodinné firmy. Za to jí patří veliké poděkování!“

Ondřej Pacák, ředitel a jednatel ve společnosti POLSTRIN DESIGN, s.r.o.

„S Perfotmií spolupracuji od roku 2017. Po celou dobu se o nás stará konzultantka Eva Belicová. Evu vnímám jako člověka na správném místě. Je ochotná kdykoli zkonzultovat se mnou kandidáty při obsazování pracovní pozice i stávající zaměstnance při každoročním personálním auditu. Díky dlouhodobé spolupráci zná perfektně naše prostředí a složení týmu a dokáže tak vyhodnotit kandidáty i z pohledu do již stávajícího týmu, a jak ho mohou ovlivnit. Díky Evě a celé Performii se nám daří lépe budovat pracovní týmy a udržovat příjemné mezilidské vztahy.“

Michaela Havelková, prokuristka ve společnosti PHATEC s.r.o. 

3 věci, které má na své práci
nejraději

1. to, že můžu pomáhat svým klientům, aby byli úspěšní
2. když klient plný selhání s výběrem lidí a jejich vedením dostane funkční informace, díky kterým dokáže pracovat s lidmi na úplně jiné úrovni a získá v tom opět jistotu a důvěru sám v sebe
3. nejradši mám, když mi klient zavolá a řekne, že se mu naše spolupráce moc pomáhá

Evy osobní motto

ÚSPĚCH JE VĚC ROZHODNUTÍ.


Jak se s Evou spojit?

+420 602 400 003


Co se o ní ještě můžeme dozvědět?

Performia slaví 12 let: Jak to vidí Eva Belicová?